uk 

НАУКОВО - ПЕДАГОГІЧНИЙ ПРОЕКТ "Обласна електронна школа "Школа відкрита для всіх"


запам'ятати

 Міністерство oсвіти і науки, молоді та спорту України
Педагогічна преса Національна дитяча гаряча лінія


РОЗДІЛ ІІІ. Оболонки Землі


Вартість (грн.):  Безкоштовний

Курс без підтримки вчителя
Зареєстровано учнів: 4

Тема 1. Літосфера. Тема 2. АтмосфераТема 3. Гідросфера Тема 4. Біосфера та ґрунти.Тема 5. Природні комплекси.

Лекція Лекцій (21)
Завдання Завдань (0)Склад курсу

Частина 1. Тема 1. Літосфера.

Вартість (грн.):  Безкоштовний

Внутрішня будова Землі. Будова літосфери, її властивості. Літосферні плити, наслідки їх переміщення.Мінерали, гірські породи та корисні копалиниВнутрішні процеси, що зумовлюють зміни в земній корі та на поверхні земної кулі. Рухи земної кори. Землетруси. Вулканізм і вулкани, гейзери. Сейсмічні пояси Землі.Зовнішні процеси, що зумовлюють зміну земної поверхні. Вивітрювання, робота вітру, текучих і підземних вод, льодовиків.Основні форми рельєфу суходолу – гори і рівнини. Різноманітність та утворення рівнин на суходолі. Найбільші за площею рівнини світу.Різноманітність та утворення гір на суходолі. Найвищі та найдовші гори світу.Рельєф дна океану. Серединно-океанічні хребти – найвищі і найдовші гори Світового океану.Унікальні форми рельєфу земної кулі, їх охорона.

Лекція Лекцій (8)
Завдання Завдань (0)Частина 2. Тема 2. Атмосфера

Вартість (грн.):  Безкоштовний

Будова атмосфери, властивості повітря в тропосфері.Добовий і річний хід температури повітря, причини їх коливання. Карта ізотерм, теплові пояси Землі. Практичне значення вимірювання температури повітря. Атмосферний тиск: причини і наслідки його зміни у тропосфері. Вимірювання атмосферного тиску. Вітер: причини виникнення, напрямки, сила, швидкість, їх визначення сучасними приладами й візуально. Місцеві вітри.Вода в атмосфері: випаровування, вологість повітря та її зміни. Хмари і туман, відмінності в їх утворенні. Форми хмар, хмарність. Опади, що випадають з хмар та з повітря, їх види, вимірювання. Карта розподілу опадів. Погода, її елементи, мінливість. Характерна погода за сезонами у своїй місцевості. Служба погоди, практичне значення прогнозів погоди.Клімат та основні кліматичні показники. Карта кліматичних поясів. Зміни клімату. Вплив людини на атмосферу.

Лекція Лекцій (7)
Завдання Завдань (0)Частина 3. Тема 3. Гідросфера

Вартість (грн.):  Безкоштовний

Загальна кількість води на Землі, її розподіл між частинами гідросфери. Світовий океан та його частини: океани, моря, затоки, протоки. Шкала глибин, визначення глибин океанів і морів. Острови в океані. Властивості вод Світового океану. Рухи води в Світовому океані. Життя в океанах і морях. Багатства вод Світового океану. Океан та людина. Води суходолу – поверхневі і підземні. Річка: річкова система, басейн річки, річкова долина. Найдовші, найбільші за площею басейну і найповноводніші річки світу. Пороги і водоспади. Живлення, водний режим і робота річок. Озера, їх різноманітність за площею, походженням озерних улоговин, солоністю. Найбільші і найглибші озера земної кулі. Болота, особливості їх утворення та поширення.Штучні водойми і водотоки: ставки, водосховища, канали. Льодовики – багаторічні природні скупчення льоду. Особливості утворення і поширення льодовиків. Багаторічна мерзлота – підземне зледеніння. Утворення і поширення багаторічної мерзлоти. Підземні води, умови їх утворення і залягання в земній корі. Термальні і мінеральні води.Значення вод суходолу для природи і людини. Охорона вод Світового океану і суходолу.

Лекція Лекцій (6)
Завдання Завдань (0)Частина 4. Тема 4. Біосфера та ґрунти.

Вартість (грн.):  Безкоштовний

Складові біосфери, особливості їх поширення на земній кулі. Властивості ґрунтів. Ґрунтовий покрив, карта ґрунтів. Вплив господарської діяльності людини на ґрунтовий покрив, рослинність і тваринний світ суходолу та океану

Лекція Лекцій (0)
Завдання Завдань (0)Частина 5. Тема 5. Природні комплекси.

Вартість (грн.):  Безкоштовний

Природні комплекси як наслідок взаємозв’язків компонентів природи. Географічна оболонка – найбільший природний комплекс Землі, її межі та властивості.Природні зони Землі, їх особливості.

Лекція Лекцій (0)
Завдання Завдань (0)