uk 

НАУКОВО - ПЕДАГОГІЧНИЙ ПРОЕКТ "Обласна електронна школа "Школа відкрита для всіх"


запам'ятати

 

Нормативні документи

 

         Науково-педагогічний проект «Обласна електронна школа «Школа, відкрита для всіх» 

– це система заходів, направлених на створення відкритого інформаційного освітнього ресурсу для забезпечення рівного доступу до якісної освіти, особистісних потреб учнів через організацію дистанційного навчання в системі загальної середньої освіти.

         Проект передбачає розробку інноваційного освітнього середовища, спрямованого на забезпечення рівного доступу до високоякісних освітніх послуг на основі  застосування особистісно зорієнтованих методів навчання, з урахуванням індивідуальних особливостей кожної дитини.

         Розвиток і постійне вдосконалення ресурсу здійснюється силами творчих освітян Дніпропетровщини.

        Організатором Проекту виступає головне управління освіти і науки облдержадміністрації.

        Управління Проектом здійснюють Координаційна та Науково-методична ради.

        Вихідні положення Концепції науково-педагогічного проекту «Обласна електронна школа «Школа, відкрита для всіх» базуються на чинних нормативних документах, які регулюють освітню діяльність в Україні.

 

Нормативні документи проекту

 

Наказ департаменту освіти і науки Дніпропетровської обласної державної адміністрації від 18.07.2014 № 474/0/212-14 "Про впровадження науково-педагогічного проекту "Обласна електронна школа "Школа, вікрита для всіх" у 2014-2015 навчальному році"

 

Наказ головного управління освіти і науки Дніпропетровської обласної державної адміністрації від 09.04.2012 № 317/0/212-12 «Про впровадження науково-педагогічного проекту «Обласна електронна школа «Школа, відкрита для всіх»

 

Наказ головного управління освіти і науки Дніпропетровської обласної державної адміністрації від 06.07.2012 № 582/0/212-12 «Про організований початок роботи по впровадженню науково-педагогічного проекту «Обласна електронна школа «Школа, відкрита для всіх»

 

ПЛАН ЗАХОДІВ щодо впровадження та реалізації науково-педагогічного проекту «Обласна електронна школа «Школа, відкрита для всіх»

 

СКЛАД  координаційної ради науково-педагогічного проекту  «Обласна електронна школа «Школа, відкрита для всіх»

 

СКЛАД  науково-методичної ради науково-педагогічного проекту «Обласна електронна школа «Школа, відкрита для всіх»

 

ПЕРЕЛІК  освітніх закладів – локальних ресурсних центрів, що будуть здійснювати навчально-методичну та технічну підтримку дистанційної освіти за науково-педагогічним проектом  «Обласна електронна школа «Школа, відкрита для всіх»

 

СКЛАД  творчих груп вчителів по створенню електронних освітніх ресурсів за напрямами