uk 

НАУКОВО - ПЕДАГОГІЧНИЙ ПРОЕКТ "Обласна електронна школа "Школа відкрита для всіх"


запам'ятати

 

Англійська мова 6 клас

 


В основній школі (5—9 класи) розпочинається етап систематичної й послідовної роботи з автентичними навчальними матеріалами, які забезпечують нормативне оволодіння спілкуванням. Помітно зростає обсяг навчального матеріалу, у тому числі того, який сприяє формуванню соціокультурної та соціолінгвістичної компетенцій. Чіткіше проявляється функція іноземної мови як засобу міжкультурного спілкування і як інструмента в діалозі культур і цивілізацій сучасного світу. Оволодіння іноземною мовою все частіше розглядається не як накопичення певної суми знань про мову, а як певний рівень сформованості навичок і вмінь використовувати мову для усного і писемного спілкування, як механізм пізнання інших народів і культур. Тематика для спілкування охоплює різноманітні галузі знань, серед них і ті, які були об’єктом вивчення на уроках з інших навчальних предметів (міжпредметні зв’язки), і з власного життєвого досвіду. Зростає доля самостійної роботи учнів, урізноманітнюються види навчальної діяльності, активно використовуються мовленнєві ситуації, що наближають навчальне спілкування до реальних умов. Учні оволодівають уміннями читати різножанрову літературу, розуміти радіо- і телепрограми доступного рівня складності.


 

Тема 1. Я, моя сім’я, мої друзі
(зовнішність, риси характеру)

 

Тема 2. Покупки
(відвідування  магазинів)

 

Тема 3. Харчування
(традиції харчування)

 

Тема 4. Спорт
(характеристика видів спорту)

 

Тема 5. Подорож
(транспорт, підготовка до подорожі,проїзні документи)

 

 

 

Тема 8. Шкільне життя
(улюблені предмети)

 

Після вивчення курсу ти зможеш:

– Описувати  зовнішність;

– характеризувати поведінку людини;

– розповідати та запитувати про види діяльності;

– надавати та запитувати інформацію про визначні місця столиці країни, мова якої вивчається;

– розпитувати з метою роз’яснення та уточнення інформації;

– надавати необхідні відповіді;

– пропонувати, приймати, відхиляти пропозицію;

– висловлювати свої враження, почуття та емоції;

– аргументувати свій вибір, точку зору.