uk 

НАУКОВО - ПЕДАГОГІЧНИЙ ПРОЕКТ "Обласна електронна школа "Школа відкрита для всіх"


запам'ятати

 

Біологія 7 клас

 


Біологічна освіта має сприяти: становленню загальної культури школяра, вихованню особистості, яка усвідомлює власну відповідальність перед суспільством за збереження життя на Землі; формуванню екологічної культури; зміцненню духовного і фізичного здоров’я кожної конкретної людини.

Мета біологічної освіти досягається у процесі вивчення шкільного предмета “Біологія”, функцією якого є формування у школярів ключових компетенцій, яких потребує сучасне життя.

Шкільний предмет “Біологія” належить до освітньої галузі “Природознавство”, яка передбачає формування в учнів цілісного уявлення про сучасну природничо-наукову картину світу, роль і місце людини в природі. 


 

ВСТУП
Біологія - наука про живу природу. Різноманітність живих організмів, середовища їх існування, класифікація. Рослинний світ - складова частина природи

 

Тема 1. Будова та життєдіяльність рослин
Основні процеси життєдіяльності рослини.
Клітина, тканини, органи рослини, їх функції та взаємозв’язок.
Середовища існування рослин. 
Зв’язки рослин із іншими компонентами екосистем.
Відповідь рослин на подразнення.

 

Тема 2. Розмноження й розвиток рослин
Нестатеве розмноження, його види. Вегетативне розмноження. Регенерація у рослин. Статеве розмноження. Будова та різноманітність квіток.
Суцвіття.
Запилення, запліднення.
Насінина, плід, їх будова.
Вплив умов середовища на проростання насінини. 
Ріст і розвиток рослин.
Сезонні явища у житті рослин.

 

Тема 3. Водорості
Загальна характеристика водоростей.
Середовища існування. Пристосувальні риси будови й життєдіяльність водоростей.
Різноманітність водоростей, їх значення в природі та в житті людини.

 

Тема 4. Вищі спорові рослини
Загальна характеристика вищих спорових рослин.
Мохоподібні, плавуноподібні, хвощеподібні, папоротеподібні.
Середовища існування. Пристосувальні риси будови і процесів життєдiяльності. 
Значення вищих спорових рослин у природі та в житті людини

 

Тема 5. Голонасінні
Загальна характеристика голонасінних. 
Середовище існування. Пристосувальні риси будови й життєдіяльність голонасінних. Різноманітність голонасінних рослин. Значення у природі та в житті людини

 

Тема 6. Покритонасінні
Загальна характеристика. Класифiкація покритонасінних. Характеристика класів і окремих родин. 
Значення покритонасінних рослин у природі й у житті людини. Сільськогосподарські, лікарські, декоративні рослини

 

Тема 7. Гриби
Загальна характеристика грибів. Різноманітність грибів. Поширення, середовища існування. Значення грибів у природі і в житті людини

 

Тема 8. Лишайники
Загальна характеристика лишайників як симбіотичних організмів.
Значення лишайників у природі й у житті людини

 

Тема 9. Бактерії 
Загальна характеристика бактерій.
Різноманітність. 
Значення у природі й у житті людини

 

Тема 10. Організми і середовище існування
Середовище існування та його чинники. Розселення рослин у природі.
Екологічні групи рослин. 
Життєві форми рослин. Взаємодія рослин, грибів, бактерій та їх роль в екосистемах.
Охорона природи.