uk 

НАУКОВО - ПЕДАГОГІЧНИЙ ПРОЕКТ "Обласна електронна школа "Школа відкрита для всіх"


запам'ятати

 

Біологія 8 клас

 


 

Біологічна освіта має сприяти: становленню загальної культури школяра, вихованню особистості, яка усвідомлює власну відповідальність перед суспільством за збереження життя на Землі; формуванню екологічної культури; зміцненню духовного і фізичного здоров’я кожної конкретної людини.

Мета біологічної освіти досягається у процесі вивчення шкільного предмета “Біологія”, функцією якого є формування у школярів ключових компетенцій, яких потребує сучасне життя.

Шкільний предмет “Біологія” належить до освітньої галузі “Природознавство”, яка передбачає формування в учнів цілісного уявлення про сучасну природничо-наукову картину світу, роль і місце людини в природі. 


За новою програмою

 

ВСТУП (орієнтовно 2 год)

 

ТЕМА 1. ОРГАНІЗМ ЛЮДИНИ ЯК БІОЛОГІЧНА СИСТЕМА (орієнтовно 7 год)

 

ТЕМА 2. ОПОРА ТА РУХ (орієнтовно 6 год)

 

ТЕМА 3. ОБМІН РЕЧОВИН ТА ПЕРЕТВОРЕННЯ ЕНЕРГІЇ В ОРГАНІЗМІ ЛЮДИНИ (орієнтовно 3 год)

 

ТЕМА 4. ТРАВЛЕННЯ (орієнтовно 6 год)

 

ТЕМА 5. ДИХАННЯ (орієнтовно 4 год)

 

ТЕМА 6. ТРАНСПОРТ РЕЧОВИН (орієнтовно 7 год)

 

ТЕМА 7. ВИДІЛЕННЯ. ТЕРМОРЕГУЛЯЦІЯ (орієнтовно 4 год)

 

ТЕМА 8. ЗВ’ЯЗОК ОРГАНІЗМУ ЛЮДИНИ ІЗ ЗОВНІШНІМ СЕРЕДОВИЩЕМ. НЕРВОВА СИСТЕМА (орієнтовно 5 год)

 

ТЕМА 9. ЗВ’ЯЗОК ОРГАНІЗМУ ЛЮДИНИ ІЗ ЗОВНІШНІМ СЕРЕДОВИЩЕМ. СЕНСОРНІ СИСТЕМИ (орієнтовно 7 год)

 

ТЕМА 10. ВИЩА НЕРВОВА ДІЯЛЬНІСТЬ (орієнтовно 7 год)

 

ТЕМА 11. ЕНДОКРИННА СИСТЕМА (орієнтовно 3 год)

 

ТЕМА 12. РОЗМНОЖЕННЯ ТА РОЗВИТОК ЛЮДИНИ (орієнтовно 4 год)

 

УЗАГАЛЬНЕННЯ (орієнтовно 1 год)

 


ВСТУП
Тваринний світ складова частина природи. Різноманітність тварин та їх класифікація. Роль тварин у житті людини

 

Тема 1. Будова і життєдіяльність тварин
Основні процеси життєдіяльності тварини. Клітинна будова тварин та особливості клітин тварин. Тканини, органи і системи органів тварин, їх функції. Середовища існування тварин. Поведінка тварин.
Різноманітність способів життя тварин. Зв’язки тварин з іншими компонентами екосистем

 

Тема 2. Найпростіші
Загальна характеристика та різноманітність найпростiших - мешканців прісних водойм (амеба протей, евглена зелена, інфузорія туфелька), морів (форамініфери та радіолярії) та ґрунту. Паразитичні найпростіші (дизентерійна амеба, малярійний плазмодій тощо). Роль найпростіших у екосистемах та їх значення для людини

 

Тема 3. Багатоклiтинні. Губки. Кишковопорожнинні
Загальна характеристика та різноманітність багатоклiтинних тварин.
Тип Губки. Загальна характеристика, роль у природі та значення для людини. 
Тип Кишковопорожнинні. Загальна характеристика та різноманітність кишковопорожнинних. Роль кишковопорожнинних у екосистемах та значення для людини. Охорона губок та кишковопорожнинних

 

Тема 4. Черви
Тип Плоскі черви. Загальна характеристика, різноманітність.
Круглі черви. Загальна характеристика, різноманітність.
Тип Кільчасті черви. Загальна характеристика, різноманітність. Роль червів у екосистемах. Значення для людини

 

Тема 5. Членистоногі 
Загальна характеристика типу Членистоногі.
Клас Ракоподібні. Загальна характеристика класу. Різноманітність ракоподібних. Роль ракоподібних у екосистемах, їх значення для людини.
Клас Павукоподібні. Загальна характеристика класу. Різноманітність павукоподібних та їх роль у екосистемах. Значення в житті людини.
Клас Комахи. Загальна характеристика класу. Особливості розвитку. Поведінка комах. Різноманітність комах. Роль комах у екосистемах, їх значення для людини. 
Охорона членистоногих

 

Тема 6. Молюски
Загальна характеристика, різноманітність молюсків. Роль молюсків у екосистемах, їх значення для людини

 

Тема 7. Хордові тварини. Безчерепні. Риби
Загальна характеристика типу Хордові. Підтипи Безчерепні та Черепні (Хребетні).
Загальна характеристика підтипу Черепні (Хребетні).
Клас Хрящові риби. Загальна характеристика класу, особливості процесів життєдiяльності, поведінки, різноманітність хрящових риб. Роль в екосистемах та господарське значення хрящових риб.
Клас Кісткові риби. Загальна характеристика класу, особливості процесів життєдіяльності. Поведінка і сезонні явища у житті риб. Різноманітність кісткових риб.
Роль у водних екосистемах. Значення риб у житті людини. Рибне господарство. Охорона риб

 

Тема 8. Земноводні
Загальна характеристика класу Земноводні. Особливості процесів життєдіяльності та поведінки. Сезонні явища в житті земноводних. Різноманітність земноводних.
Роль земноводних у екосистемах, їх значення для людини. Охорона земноводних

 

Тема 9. Плазуни
Загальна характеристика класу Плазуни. Особливості процесів життєдiяльності й поведінки. Сезонні явища в житті плазунів. Різноманітність плазунів. Роль плазунів у екосистемах, їх значення для людини. Охорона плазунів

 

Тема 10. Птахи 
Загальна характеристика класу Птахи. Особливості життєдіяльності птахів. Риси пристосованості до польоту та різних середовищ життя. Різноманітність птахів. Розмноження і розвиток птахів.
Сезонні явища у житті птахів. Поведінка птахів: влаштування гнізд, шлюбна поведінка, турбота про потомство. Перельоти птахів. Роль птахів у екосистемах, їх значення для людини. Охорона птахів. Птахівництво

 

Тема 11. Ссавці
Загальна характеристика класу Ссавці. Особливості життєдіяльності ссавців. Різноманітність ссавців. Сезонні явища у житті ссавців, їхня поведінка. Роль ссавців у екосистемах, їх значення для людини.
Охорона ссавців. Тваринництво. Охорона ссавців

 

Тема 12. Організми і середовище існування
Вплив чинників середовища на тварин. Етичне ставлення людини до інших видів тварин. Взаємовідносини людини з іншими видами тварин.
Охорона тваринного світу. Червона книга України. Природоохоронні території.
Основні етапи історичного розвитку тваринного світу