uk 

НАУКОВО - ПЕДАГОГІЧНИЙ ПРОЕКТ "Обласна електронна школа "Школа відкрита для всіх"


запам'ятати

 

Біологія 9 клас


 

Біологічна освіта має сприяти: становленню загальної культури школяра, вихованню особистості, яка усвідомлює власну відповідальність перед суспільством за збереження життя на Землі; формуванню екологічної культури; зміцненню духовного і фізичного здоров’я кожної конкретної людини.

Мета біологічної освіти досягається у процесі вивчення шкільного предмета “Біологія”, функцією якого є формування у школярів ключових компетенцій, яких потребує сучасне життя.

Шкільний предмет “Біологія” належить до освітньої галузі “Природознавство”, яка передбачає формування в учнів цілісного уявлення про сучасну природничо-наукову картину світу, роль і місце людини в природі. 

 


ВСТУП
Біологічні науки, що вивчають організм людини. Значення знань про людину для збереження її здоров’я. Походження людини. Особливості виду Homo sapiens.
Соціальне та культурне успадкування.

 

Тема 1. Організм людини як біологічна система
Поняття про біологічні системи. Особливості будови клітин. Характеристика тканин. Органи. Фізіологічні системи органів людини.
Регуляторні системи організму людини

 

Тема 2. Опора і рух
Будова і функції опорно-рухової системи. 
Кісткова та хрящова тканини.
Розвиток кісток. Сполучення кісток.
Будова скелета людини.
Будова і функції скелетних м’язів. Види м’язів. Механізм скорочення м’язів. Сила м’язів. Втома м’язів

 

Тема 3. Кров і лімфа
Внутрішнє рідке середовище організму людини.
Склад і функції крові.
Захисні функції крові. 
Імунітет. Специфічний і неспецифічний імунітет.
Зсідання крові

 

Тема 4. Кровообіг і лімфообіг
Органи кровообігу: серце і судини. Будова і функції серця. 
Судинна система. Рух крові по судинах. Велике і мале кола кровообігу. Регуляція кровопостачання органів.
Лімфообіг та його значення

 

Тема 5. Дихання
Значення дихання. Будова і функції органів дихання. Голосовий апарат. Дихальні рухи. Газообмін у легенях і тканинах. Нейрогуморальна регуляція дихання

 

Тема 6. Харчування і травлення
Енергетичні потреби організму. Типи поживних речовин. Харчування і здоров’я.
Будова і функції органів травлення, травних залоз. Травлення у тонкому кишечнику. Функції товстого кишечнику. Регуляція травлення

 

Тема 7. Терморегуляція
Підтримка температури тіла. Теплопродукція. Тепловіддача. Будова і функції шкіри. Роль шкіри в терморегуляції

 

Тема 8. Виділення
Будова і функції сечовидільної системи.
Регуляція кількості води в організмі.
Роль шкіри у виділенні продуктів життєдіяльності

 

Тема 9. Ендокринна регуляція функцій організму людини
Принципи роботи ендокринної системи. Залози внутрішньої секреції. Гормони

 

Тема 10. Розмноження та розвиток людини
Етапи онтогенезу людини. Формування статевих ознак. Генетичне визначення статі. Будова статевих органів. Розвиток статевих клітин. Менструальний цикл. Запліднення. Ембріональний розвиток. Функції плаценти. Постембрiональний розвиток людини

 

Тема 11. Нервова регуляція функцій організму людини
Будова нервової системи. Центральна і периферична нервова система людини. 
Регуляція рухової активності Спинний мозок. Головний мозок. Стовбур мозку. Мозочок. Підкоркові ядра. Довільні рухи і кора головного мозку. 
Регуляція роботи внутрішніх органів
Вегетативна (автономна) нервова система. Симпатична та парасимпатична нервові системи, їх функції. Взаємодія регуляторних систем організму. Гіпоталамо-гіпофізарна система

 

Тема 12. Сприйняття інформації нервовою системою. Сенсорні системи
Зв’язок організму людини із зовнішнім середовищем. Загальна характеристика сенсорних систем. Будова аналізаторів. Зорова сенсорна система, слухова сенсорна система. Сенсорні системи смаку, нюху, рівноваги,
руху, дотику, температури, болю.

 

Тема 13. Формування поведінки і психіки людини
Ретикулярна формація мозку і рівні сприйняття інформації. Сон. Біоритми. Структура інстинктивної поведінки, її модифікації. Види навчання. Пам’ять. Види пам’яті.
Набута поведінка

 

Тема 14. Мислення і свідомість
Мислення і кора великих півкуль головного мозку. Функціональна асиметрія мозку. Мова. Індивідуальні особливості поведінки людини. Характер людини. Свідомість