uk 

НАУКОВО - ПЕДАГОГІЧНИЙ ПРОЕКТ "Обласна електронна школа "Школа відкрита для всіх"


запам'ятати

 

Етика 6 клас

 


 

Етика належить до світоглядних дисциплін. Її часто називають практичною філософією і вивчають не тільки для того, щоб дізнатися, що таке, наприклад, доброчинство, а насамперед для того, щоб бути доброчинними. Зміст етики як науки — це знання, реалізовані в ставленні особистості до інших людей, суспільства й природи.

Основною метою шкільного курсу “Етика” є створення умов для формування моральних цінностей і орієнтирів особистості, моральної культури і культури поведінки учня.

 

 


 

ВСТУП
Для чого вивчаємо етику. Коли й чому виникла мораль. Як мораль впливає на наші вчинки та поведінку. Що означає дотримуватися норм етикету в повсякденному житті.

 

Тема 1. ЦІННОСТІ ЛЮДИНИ В СУЧАСНОМУ СВІТІ
Людське життя як найвища цінність у сучасному світі. Чи важко бути людиною. Коли людину називають “щирою душею”. Як потрібно жити, щоб наші душі визначали як прекрасні.
Чому моральні цінності називають життєвими орієнтирами людини. У чому полягає сила людського духу. Що таке обов’язок. Що означає бути дорослим і самостійним. Як захистити та зберегти честь і гідність.
Що таке справедливість. Що називають несправедливим. Чи легко бути справедливим. Як протидіяти несправедливому. 
Чому без праці життя людини втрачає сенс. Працьовитість як риса моральної вдачі. Що означає “творити себе працею”. Чому будь-яка праця є почесною.
Що таке ідеал. Як ми обираємо ідеали. Як відрізнити ідеал від кумира. Як наблизитися до свого ідеалу.

 

Тема 2. ЛЮДИНА — ЧАСТИНА ВСЕСВІТУ
Чи є людина  частиною природи. Як культурна людина повинна ставитися до природи. Що означає “берегти природу”. Моральні зобов’язання людини щодо природного світу.
Як пов’язані довкілля та здоров’я людини. Що означає бути “здоровою людиною”. Які звички є шкідливими.
Що означає пізнати себе. Чому потрібно керувати своїми почуттями та вчинками. Що таке “мистецтво керувати собою”.
Що означає бути розвиненою людиною. Які заняття розвивають людину. Що таке хобі. Як зробити дозвілля змістовним і цікавим.
Яку роль відіграють емоції та почуття в житті людини. У чому сила моральних почуттів. Як навчитися культури почуттів.
Чому любов визначають як найвище почуття. Що означає любити. Чи є відмінність між закоханістю та коханням. Як навчитися любити.

 

Тема 3. МОРАЛЬНІ ВИМІРИ СПІЛКУВАННЯ
Як виникають і зберігаються моральні цінності суспільства. Що таке загальнолюдські цінності. Як мораль регулює відносини й спілкування  людей.
Що таке толерантність і нетерпимість. Як проявляти толерантність  у спілкуванні з людьми. Що таке повага. Що означає поважати інших.
Як розділити радість і печаль іншої людини. Що таке милосердя. Кого називають альтруїстом, а кого — егоїстом. Як співчувати й проявляти милосердя словом і ділом.
Місце духовності і релігійності в людському житті. У чому полягає феномен віри. Що таке релігійні почуття і чому їх треба поважати.
Які релігійні конфесії є в Україні. Що означає бути толерантним до представників іншої релігії. Як поводитися в храмі.

 

Тема 4. ЦІННОСТІ ДЕМОКРАТИЧНОГО  ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА
Чому людину визначають найвищою цінністю  демократичного суспільства. Чому мораль громадянського суспільства називають гуманістичною.

Чи може бути свобода основою моральності. Що розуміють під свободою  вибору, дії, волі. Що означає бути самим собою. Чи може людина бути й залишатися  собою в суспільстві.
Що таке права та свободи людини. Чому права людини й права дитини є цінністю громадянського суспільства. Як поважати та захищати права людини в демократичному суспільстві. Як співвідносяться право, свобода й обов’язок.
Що таке суспільна справедливість і соціальна різноманітність. У чому ми всі рівні, хоча й різні. Чого вимагає від нас різноманітність життя в громадянському суспільстві.
Як співвідносяться мораль і закон як регулятори життя громадян в демократичному суспільстві. Що означає рівність усіх перед законом.
Що таке громадянська позиція  людини. Чому громадянська позиція є цінністю демократичного суспільства. У чому полягає почуття гідності громадянина.
У чому полягає етика відносин між народами в демократичному суспільстві. Як ставитися до культурно-національних особливостей людей, які живуть в Україні. Як проявити повагу до національних традицій, звичаїв та обрядів інших народів.

 

ПІДСУМКОВИЙ УРОК
Як громадяни повинні ставитися до своєї держави. Що означає бути громадянином і патріотом України сьогодні. Як пов’язані наші долі з долею Вітчизни.