uk 

НАУКОВО - ПЕДАГОГІЧНИЙ ПРОЕКТ "Обласна електронна школа "Школа відкрита для всіх"


запам'ятати

 

Французька мова 7 клас

 


 

В основній школі (5—9 класи) розпочинається етап систематичної й послідовної роботи з автентичними навчальними матеріалами, які забезпечують нормативне оволодіння спілкуванням. Помітно зростає обсяг навчального матеріалу, у тому числі того, який сприяє формуванню соціокультурної та соціолінгвістичної компетенцій. Чіткіше проявляється функція іноземної мови як засобу міжкультурного спілкування і як інструмента в діалозі культур і цивілізацій сучасного світу. Оволодіння іноземною мовою все частіше розглядається не як накопичення певної суми знань про мову, а як певний рівень сформованості навичок і вмінь використовувати мову для усного і писемного спілкування, як механізм пізнання інших народів і культур. Тематика для спілкування охоплює різноманітні галузі знань, серед них і ті, які були об’єктом вивчення на уроках з інших навчальних предметів (міжпредметні зв’язки), і з власного життєвого досвіду. Зростає доля самостійної роботи учнів, урізноманітнюються види навчальної діяльності, активно використовуються мовленнєві ситуації, що наближають навчальне спілкування до реальних умов. Учні оволодівають уміннями читати різножанрову літературу, розуміти радіо- і телепрограми доступного рівня складності.


Тема 1. Я, моя сім’я, друзі
(обов’язки в сім’ї, сімейні традиції)

 

Тема 2. Харчування 
(приготування їжі, сервiровка столу)

 

Тема 3. Охорона здоров’я
(відвідування лікаря,)

 

Тема 4. Кіно і театр
( відвідування театру, кінотеатру)

 

Тема 5. Спорт
(спортивні змагання, відомі спортсмени,клуби, секції)

 

Тема 6. Велика Британія
(знайомство з визначними місцями Лондона)

 

Тема 7. Україна
(основні пам’ятки  історії та культури Києва)

 

Тема 8. Шкільне життя
(позакласні заходи)

 

Після вивчення курсу ти зможеш:

– Характеризувати поведінку та розповідати про вчинки людей;

– розпитувати з метою роз’яснення й уточнення інформації та надавати необхідні відповіді;

– реагувати на пропозиції та уточнювати відповіді;

– просити й надавати допомогу;

– пропонувати, приймати, відхиляти пропозицію;

– висловлювати свої враження, почуття та емоції;

– аргументувати свій вибір, точку зору;

– надавати оцінку подіям, ситуаціям, вчинкам, діям;

– розповідати про свої захоплення;

– обмінюватись думками з приводу подій, ситуацій тощо.