uk 

НАУКОВО - ПЕДАГОГІЧНИЙ ПРОЕКТ "Обласна електронна школа "Школа відкрита для всіх"


запам'ятати

 

Географія 6 клас


 

Загальноосвітня цінність шкільної географії полягає у формуванні світоглядного розуміння природи Землі, її географічної оболонки як природного та природно-техногенного середовища, в якому протікає життя людини. Шкільна географія спрямована на формування в учнів просторового уявлення про земну поверхню та розвиток умінь усвідомлено орієнтуватися в соціально-економічних, суспільно-політичних і геоекологічних подіях у державі і світі. Географія є не тільки джерелом нових відомостей про Землю, а й основою для формування гуманістичного світогляду, виховання дбайливих господарів, любові до рідного краю, набуття умінь і навичок адаптації до навколишнього середовища, адекватної поведінки в ньому.
Загальною метою шкільної географічної освіти є формування у школярів географічної картини світу.

 

РОЗДІЛ І. Розвиток географічних знань про Землю

Тема 1. Уявлення про Землю у давнину.

Тема 2. Відкриття нових земель та навколосвітні подорожі.

Тема 3. Сучасні дослідження. 

 

РОЗДІЛ ІІ. Земля на плані та карті

Тема 1. Орієнтування на місцевості.

Тема 2. Способи зображення Землі. 

Тема 3. Географічні координати. 

 

РОЗДІЛ ІІІ. Оболонки Землі

Тема 1. Літосфера.

Тема 2. Атмосфера

Тема 3. Гідросфера

Тема 4. Біосфера та ґрунти.

Тема 5. Природні комплекси.

 

РОЗДІЛ ІV. Планета людей

Тема 1. Кількість і розміщення населення на Землі. 

Тема 2. Держави світу.

Тема 3. Вплив людини на природу.