uk 

НАУКОВО - ПЕДАГОГІЧНИЙ ПРОЕКТ "Обласна електронна школа "Школа відкрита для всіх"


запам'ятати

 

Географія 7 клас

 


Загальноосвітня цінність шкільної географії полягає у формуванні світоглядного розуміння природи Землі, її географічної оболонки як природного та природно-техногенного середовища, в якому протікає життя людини. Шкільна географія спрямована на формування в учнів просторового уявлення про земну поверхню та розвиток умінь усвідомлено орієнтуватися в соціально-економічних, суспільно-політичних і геоекологічних подіях у державі і світі. Географія є не тільки джерелом нових відомостей про Землю, а й основою для формування гуманістичного світогляду, виховання дбайливих господарів, любові до рідного краю, набуття умінь і навичок адаптації до навколишнього середовища, адекватної поведінки в ньому.

Загальною метою шкільної географічної освіти є формування у школярів географічної картини світу.

 

РОЗДІЛ І. Закономірності формування природи материків та океанів

Тема 1. Форма і рухи Землі.

Тема 2. Материки  та океани – великі природні комплекси географічної оболонки.

 

РОЗДІЛ ІІ. Материки тропічних широт

Тема 1. Африка.

Тема 2. Південна Америка.

Тема 3. Австралія.

 

РОЗДІЛ ІІІ. Полярний материк планети

Тема 1. Загальні відомості про Антарктиду.

Тема 2. Природа материка.

 

РОЗДІЛ ІV. Материки Північної півкулі

Тема 1. Північна Америка.

Тема 2. Євразія.

 

РОЗДІЛ V. Океани

Тема 1. Тихий океан.

Тема 2. Атлантичний океан.

Тема 3. Індійський океан.

Тема 4. Північний Льодовитий океан.

 

РОЗДІЛ VI. Вплив людини на природу материків та океанів

Тема 1. Використання природних багатств материків та океанів.

Тема 2. Екологічні проблеми материків та океанів.