uk 

НАУКОВО - ПЕДАГОГІЧНИЙ ПРОЕКТ "Обласна електронна школа "Школа відкрита для всіх"


запам'ятати

 

Географія 8 клас

 


Загальноосвітня цінність шкільної географії полягає у формуванні світоглядного розуміння природи Землі, її географічної оболонки як природного та природно-техногенного середовища, в якому протікає життя людини. Шкільна географія спрямована на формування в учнів просторового уявлення про земну поверхню та розвиток умінь усвідомлено орієнтуватися в соціально-економічних, суспільно-політичних і геоекологічних подіях у державі і світі. Географія є не тільки джерелом нових відомостей про Землю, а й основою для формування гуманістичного світогляду, виховання дбайливих господарів, любові до рідного краю, набуття умінь і навичок адаптації до навколишнього середовища, адекватної поведінки в ньому.

Загальною метою шкільної географічної освіти є формування у школярів географічної картини світу.

 

Розділ І. Географічна карта та робота з нею

Тема 1. Географічна карта. 

Тема 2. Топографічні карти. 

 

Розділ ІІ. Географічний простір України 
Тема 1. Україна на політичній карті Європи і світу.
Тема 2. Формування території України. 
Тема 3. Україна на карті годинних поясів. 

 

Розділ ІІІ. Природні умови і ресурси України 
Тема 1. Рельєф, тектонічна та геологічна будова, мінеральні ресурси.
Тема 2. Клімат і кліматичні ресурси.
Тема 3. Води суходолу і водні ресурси.
Тема 4. Ґрунти та ґрунтові  ресурси.
Тема 5. Рослинність.
Тема 6. Тваринний світ України.
Тема 7. Ландшафти України.
Тема 8. Природокористування. 

 

Тема 1. Демографічні процеси та статево-віковий склад населення світу та України. 
Тема 2. Розселення. 
Тема 3. Етнічний склад населення. 
Тема 4. Релігійний склад населення. 
Тема 5. Зайнятість населення в світі й Україні.

 

Тема 1. Географічне положення, адміністративно-територіальний устрій, історія формування і розвитку. 
Тема 2. Природа регіону.
Тема 3. Населення регіону.