uk 

НАУКОВО - ПЕДАГОГІЧНИЙ ПРОЕКТ "Обласна електронна школа "Школа відкрита для всіх"


запам'ятати

 

Географія 9 клас

 


Загальноосвітня цінність шкільної географії полягає у формуванні світоглядного розуміння природи Землі, її географічної оболонки як природного та природно-техногенного середовища, в якому протікає життя людини. Шкільна географія спрямована на формування в учнів просторового уявлення про земну поверхню та розвиток умінь усвідомлено орієнтуватися в соціально-економічних, суспільно-політичних і геоекологічних подіях у державі і світі. Географія є не тільки джерелом нових відомостей про Землю, а й основою для формування гуманістичного світогляду, виховання дбайливих господарів, любові до рідного краю, набуття умінь і навичок адаптації до навколишнього середовища, адекватної поведінки в ньому.

Загальною метою шкільної географічної освіти є формування у школярів географічної картини світу.

 

Тема 1. Національне господарство.
Тема 2. Світове господарство.

 

Тема 1. Географічне середовище.
Тема 2. Природні умови і ресурси. 

 

Тема 1. Паливно-енергетична промисловість та електроенергетика.
Тема 2. Металургія.
Тема 3. Машинобудування.
Тема 4. Хімічна та лісова промисловість.
Тема 5. Виробництво побутових товарів.
Тема 6. Сільське господарство і харчова промисловість.
Тема 7. Послуги.
Тема 8. Особливості господарства свого адміністративного регіону.

 

Тема 1. Форми зовнішніх економічних зав’язків.
Тема 2. Міжнародні організації.
Тема 3. Глобальні проблеми людства.