uk 

НАУКОВО - ПЕДАГОГІЧНИЙ ПРОЕКТ "Обласна електронна школа "Школа відкрита для всіх"


запам'ятати

 

Інформатика 5 клас

 


Метою курсу є формування в учнів теоретичної бази знань з основ інформатики, умінь і навичок ефективного використання сучасних комп'ютерно-інформаційних технологій у своїй діяльності, що має забезпечити формування у випускників основної школи основ інформаційної культури та інформатично-комунікативної компетентності.
Завданнями курсу є:
·        формування в учнів бази знань, умінь і навичок, необхідних для кваліфікованого та ефективного використання сучасних інформаційно-комунікаційних технологій у навчально-пізнавальній діяльності та повсякденному житті;
·        розвиток в учнів уміння самостійно опановувати та раціонально використовувати програмні засоби різного призначення, цілеспрямовано шукати й систематизувати інформацію, використовувати електронні засоби обміну даними;
·        формування в учнів уміння застосовувати інформаційно-комунікаційні технології з метою ефективного розв’язання різноманітних завдань щодо отримання, обробки, збереження, подання інформації, які пов’язані з майбутньою професійною діяльністю в умовах інформаційного суспільства.


 

Інформація та повідомлення. Інформаційні процеси

1.     Правила поведінки і безпеки життєдіяльності  в комп'ютерному класі

2.     Поняття інформації. Повідомлення

3.     Способи подання повідомлень  

4.     Інформаційні процеси: зберігання, опрацювання, передавання та пошук повідомлень

5.     Дані

6.     Пристрої, що використовуються для роботи з даними. Поняття пам’яті комп’ютера

 

Основи роботи з комп’ютером

1.     Складові комп’ютера (системний блок, пристрої введення (миша, клавіатура), зберігання (жорсткий магнітний диск, оптичний диск, флеш-пам’ять), виведення даних (монітор, принтер), їх призначення, пристрій для опрацювання даних – процесор

2.     Види сучасних персональних комп’ютерів (стаціонарні, портативні, планшети, комунікатори)

3.     Підготовка комп’ютера до роботи. Коректне завершення роботи з комп’ютером

4.     Об’єкти.  Властивості об’єктів, значення властивостей. Об’єкти навколо нас. Класифікація об’єктів

5.     Робочий стіл. Меню, їх призначення. Види меню.

6.     Поняття про програму. Запуск програми на виконання

7.     Вікно програми, основні об‘єкти вікна. Завершення роботи з програмою

8.     Операції над вікнами

9.     Основні операції з мишею

10.   Поняття про файл і каталог (папку), їх імена. Перегляд списків імен файлів і папок

11.   Практична робота 1. Робота з вікнами та їх об’єктами

12.   Практична робота 2. Робота з клавіатурним тренажером. Основні операції з мишею

 

Графічний редактор

1.     Поняття графічного редактора, його призначення

2.     Середовище растрового графічного редактора

3.     Відкривання збережених зображень у графічному редакторі. Графічні об’єкти та їх властивості. Інструменти для створення графічних об’єктів. Палітра кольорів

4.     Діалогові вікна, їх об’єкти. Інформаційні вікна.

5.     Збереження зображень. Розробка плану побудови зображення

6.     Створення зображень в середовищі графічного редактора за розробленим планом. Редагування зображень

7.     Поняття буфера обміну

8.     Додавання тексту. Основні елементи формату символів: шрифт, накреслення, колір, розмір

9.     Практична робота 3. Опрацювання зображень, створених раніше

10.   Практична робота 4. Створення графічних зображень за поданим планом

 

Редактор презентацій

1.     Поняття презентації. Комп’ютерна презентація, її об’єкти

2.     Середовище редактора презентацій. Відкривання презентації та її перегляд. Демонстрація презентацій. Режими роботи в середовищі редактора презентацій. Текстові та графічні об’єкти слайдів

3.     Редагування презентації (здійснювати впорядкування слайдів, виділяти слайди та виконувати над ними прості операції: відкривати  контекстне меню, переміщувати, вилучати). Вставляння  зображень. Змінення значень їх властивостей

4.     Введення та редагування тексту. Форматування текстових об’єктів

5.     Збереження презентацій

6.     Розробка плану створення презентації: визначення мети, сценарію та структури презентації. Використання презентацій у процесі навчання

7.     Поняття шаблону презентації. Створення презентацій на  основі шаблону

8.     Практична робота 5. Створення презентації, зокрема фотоальбому

9.     Практична робота 6. Створення презентації на основі шаблону за наведеним планом