uk 

НАУКОВО - ПЕДАГОГІЧНИЙ ПРОЕКТ "Обласна електронна школа "Школа відкрита для всіх"


запам'ятати

 

Інформатика 7 клас

 


Метою курсу є формування в учнів теоретичної бази знань з основ інформатики, умінь і навичок ефективного використання сучасних комп'ютерно-інформаційних технологій у своїй діяльності, що має забезпечити формування у випускників основної школи основ інформаційної культури та інформатично-комунікативної компетентності.
Завданнями курсу є:
·        формування в учнів бази знань, умінь і навичок, необхідних для кваліфікованого та ефективного використання сучасних інформаційно-комунікаційних технологій у навчально-пізнавальній діяльності та повсякденному житті;
·        розвиток в учнів уміння самостійно опановувати та раціонально використовувати програмні засоби різного призначення, цілеспрямовано шукати й систематизувати інформацію, використовувати електронні засоби обміну даними;
·        формування в учнів уміння застосовувати інформаційно-комунікаційні технології з метою ефективного розв’язання різноманітних завдань щодо отримання, обробки, збереження, подання інформації, які пов’язані з майбутньою професійною діяльністю в умовах інформаційного суспільства.


Електронне листування (4 год) 

 1. Поштова служба Інтернету. Електронна скринька та електронне листування. Електронна адреса поштової скриньки
 2. Створення електронної скриньки.  Надсилання, отримання, перенаправлення повідомлень. Операції над папками та листами. Вкладання файлів. Використання адресної книжки та списків розсилання
 3. Етикет електронного листування. Правила безпечного користування електронною скринькою
 4. Практична робота 1. Електронне листування з використанням веб-інтерфейсу. Вкладені файли

 

Моделювання (3 год)

 1. Поняття моделі. Поняття предметної галузі
 2. Типи моделей. Форми подання інформаційної моделі: опис, таблиця, формули, схеми та ін.
 3. Етапи побудови інформаційної моделі. Побудова інформаційних моделей
 4. Практична робота 2. Побудова інформаційних моделей

 

Алгоритми з повторенням і розгалуженням (9 год.)

 1. Базові алгоритмічні структури: структури повторення та розгалуження
 2. Алгоритми з повторенням. Складання та виконання алгоритмів з повторенням у визначеному навчальному середовищі виконання алгоритмів
 3. Висловлювання. Істинні та хибні висловлювання. Умовне висловлювання «Якщо – то». Алгоритми з розгалуженням
 4. Складання та виконання алгоритмів з повторенням і розгалуженням для виконавців у визначеному навчальному середовищі виконання алгоритмів
 5. Практична робота 3. Складання та виконання алгоритмів з повторенням, у визначеному навчальному середовищі виконання алгоритмів
 6. Практична робота 4. Складання та виконання алгоритмів з розгалуженням у визначеному навчальному середовищі виконання алгоритмів
 7. Практична робота 5. Складання та виконання алгоритмів з повторенням і розгалуженням у визначеному навчальному середовищі виконання алгоритмів

Табличний процесор (8 год)

 1. Таблиці, електронні таблиці
 2. Табличний процесор, його призначення. Об‘єкти електронної таблиці, їх властивості
 3. Відкривання, перегляд  і збереження електронної книги
 4. Способи навігації на аркуші і в книжці табличного процесора
 5. Адресація в середовищі  табличного процесора. Іменовані комірки і діапазони
 6. Типи даних: число, текст, формула
 7. Уведення даних до комірок: текст, число. Редагування даних таблиці. Копіювання, переміщення й вилучення даних. Автозаповнення
 8. Формати даних: числовий, текстовий, формат дати. Форматування даних, клітинок і діапазонів комірок. Правила запису формул у табличному процесорі
 9. Копіювання і переміщення формул. Поняття про модифікацію формул при копіюванні
 10. Використання вбудованих функцій: сума, середнє значення, min, max
 11. Стовпчасті та секторні діаграми, їх  об’єкти і властивості. Створення та форматування стовпчастих і секторних діаграм у середовищі табличного процесора. Аналіз даних, поданих на діаграмі
 12. Практична робота 6. Уведення, редагування та форматування даних у середовищі табличного процесора
 13. Практична робота 7. Виконання обчислень за даними електронної таблиці. Використання вбудованих функцій
 14. Практична робота 8. Створення діаграм. Аналіз даних, поданих на діаграмі

 

Розв’язування компетентнісних задач (4 год)

Виконання індивідуальних навчальних проектів, в тому числі з використанням програмних засобів навчального призначення (математика, фізика,  хімія, біологія, географія, тощо).