uk 

НАУКОВО - ПЕДАГОГІЧНИЙ ПРОЕКТ "Обласна електронна школа "Школа відкрита для всіх"


запам'ятати

 

Історія 5 клас


 

Головною метою курсу є підготовка учнів до успішного опанування систематичних курсів історії України та всесвітньої історії, прищеплення інтересу до історії, отримання знань у наступних класах через формування в них початкових уявлень про історію як науку та про історію України як складову світової історії, елементарних вмінь з історії; поглиблення загальних дидактичних вмінь, необхідних для успішного засвоєння історичної інформації в подальшому; прагнення викликати захоплення минулим України. 

 


 

ВСТУП
   Ознайомлення учнів із завданнями і структурою курсу та підручника. Історія як навчальний предмет і наука. Історія України - складова всесвітньої історії. 

 

 

Тема 1. Знайомство з історією
    Відлік часу в історії. Ознайомлення з історичною картою. Історичні джерела.   Писемність та усна народна творчість як джерело історичних відомостей. Давні слов’яни. Історики про походження українського народу. Легенда про заснування Києва.

 

Тема 2. Княжа Русь-Україна
  
Київська Русь. Давні літописи про перших князів Київської держави та походження назви “Русь”.     Київська держава за  часів Володимира Великого та Ярослава Мудрого. Володимир Мономах. “Повчання дітям”.   Київська Русь і монгольська навала. Галицько-Волинська держава. Данило Романович. Українські землі у складі Великого князівства Литовського.   Люблінська унія та її наслідки.

 

Тема 3. Козацька Україна

   Виникнення українського козацтва та Запорізької Січі. Побут, звичаї козацького товариства. Запорізька Січ - козацька республіка. Козацькі клейноди як пам’ятки історії.
Боротьба козацької старшини за відновлення державних прав України. Ліквідація української козацької держави та зруйнування Січі.

 

Тема 4. Україна в  ХІХ—ХХ ст.

   Українські землі під владою Російської та Австрійської імперій. Освіта. Університети. І. Котляревський, Т. Шевченко. “Руська трійця”. Україна у Першій світовій війні.   Відродження Української держави в 1917-1920 рр., Центральна Рада.

 М.Грушевський.   Велика Вітчизняна війна (1941-1945 рр.) - складова Другої світової війни. Життя населення України в роки окупації  Партизанський рух. Визволення України.

 

Тема 5. Україна сучасна
   Розпад СРСР. Незалежність України. Конституція України  - основний закон держави. Територія, населення,   найбільші міста. Державні символи України. Сучасна Україна у Європі та світі.