uk 

НАУКОВО - ПЕДАГОГІЧНИЙ ПРОЕКТ "Обласна електронна школа "Школа відкрита для всіх"


запам'ятати

 

Математика 6 клас

Шановний друже! Ми запрошуємо тебе до навчання у дистанційну електронну математичну школу. Вона повинна допомогти тобі оволодіти основними  математичними знаннями, тому ми, автори цього проекту для себе назвали її так: “ШКОЛА МАТЕМАТИЧНОЇ ГРАМОТНОСТІ” .
Перше, що хотіли б нагадати, що ця школа зможе лише допомогти тобі оволодіти математикою і ні в якому разі не замінить роботу з підручником і заняття з вчителем, який завжди поряд з тобою і допоможе тобі. Наша школа допоможе тобі заповнити прогалини у знаннях, які в тебе може бути, ознайомитись з матеріалом, який тебе може просто цікавить і допомогти вивчити питання, якими тобі треба оволодіти вже в цьому навчальному році.
         Наша школа складається з курсів. Кожен курс відповідає окремій темі з  математики того чи іншого класу. Проходженні курсу завершується здачею тесту, який ти обов’язково пройдеш! Ти можеш обирати будь-який курс, не обов’язково той, що відповідає класу, в якому ти навчаєшся. При виборі курсів для навчання в електронній математичній школі ти обов’язково повинен порадитися зі своїм вчителем математики.
         Пам’ятай, без математичної грамотності не можна стати успішною людиною в сучасному суспільстві!
         Успіхів тобі!

 


 

Тема 1. ПОДІЛЬНІСТЬ НАТУРАЛЬНИХ ЧИСЕЛ

1.     Дільники та кратні натурального числа. Ознаки подільності на 2, 3, 5, 9, 10

2.     Прості та складені числа

3.     Розкладання чисел на прості множники

4.     Найбільший спільний дільник

5.     Найменше спільне кратне

 

Тема 2. ЗВИЧАЙНІ ДРОБИ

1.     Основна властивість дробу. Скорочення дробу. Найменший спільний знаменник дробів. Зведення дробів до спільного знаменника. Порівняння дробів

2.     Арифметичні дії зі звичайними дробами

3.     Знаходження дробу від числа і числа за його дробом

4.     Перетворення звичайних дробів у десяткові. Нескінченні періодичні десяткові дроби. Десяткові наближення звичайного дробу

 

Тема 3. ВІДНОШЕННЯ І ПРОПОРЦІЇ

1.     Відношення. Основна властивість відношення. Масштаб

2.     Пропорція. Основна властивість пропорції. Пряма та обернена пропорційні залежності. Поділ числа у даному відношенні

3.     Відсоткове відношення двох чисел. Відсоткові розрахунки

4.     Ймовірність випадкової події

5.     Коло. Довжина кола. Круг. Площа круга. Круговий сектор. Циліндр. Конус. Куля. Стовпчасті та кругові діаграми

 

Тема 4. РАЦІОНАЛЬНІ ЧИСЛА ТА ДІЇ З НИМИ

1.     Додатні та від’ємні числа. Число нуль

2.     Координатна пряма

3.     Протилежні числа. Модуль числа

4.     Цілі числа. Раціональні числа

5.     Порівняння раціональних чисел

6.     Арифметичні дії з раціональними числами

7.     Властивості додавання і множення раціональних чисел

8.     Розкриття дужок. Подібні доданки та їх зведення

9.     Рівняння. Основні властивості рівнянь

10.   Перпендикулярні й паралельні прямі, їх побудова

11.   Координатна площина. Приклади графіків залежностей між величинами