uk 

НАУКОВО - ПЕДАГОГІЧНИЙ ПРОЕКТ "Обласна електронна школа "Школа відкрита для всіх"


запам'ятати

 

Математика 7 клас

Шановний друже! Ми запрошуємо тебе до навчання у дистанційну електронну математичну школу. Вона повинна допомогти тобі оволодіти основними  математичними знаннями, тому ми, автори цього проекту для себе назвали її так: “ШКОЛА МАТЕМАТИЧНОЇ ГРАМОТНОСТІ” .
Перше, що хотіли б нагадати, що ця школа зможе лише допомогти тобі оволодіти математикою і ні в якому разі не замінить роботу з підручником і заняття з вчителем, який завжди поряд з тобою і допоможе тобі. Наша школа допоможе тобі заповнити прогалини у знаннях, які в тебе може бути, ознайомитись з матеріалом, який тебе може просто цікавить і допомогти вивчити питання, якими тобі треба оволодіти вже в цьому навчальному році.
         Наша школа складається з курсів. Кожен курс відповідає окремій темі з  математики того чи іншого класу. Проходженні курсу завершується здачею тесту, який ти обов’язково пройдеш! Ти можеш обирати будь-який курс, не обов’язково той, що відповідає класу, в якому ти навчаєшся. При виборі курсів для навчання в електронній математичній школі ти обов’язково повинен порадитися зі своїм вчителем математики.
         Пам’ятай, без математичної грамотності не можна стати успішною людиною в сучасному суспільстві!
         Успіхів тобі!

 


АЛГЕБРА

Тема 1. ЦІЛІ ВИРАЗИ

1.     Вирази зі змінними. Цілі раціональні вирази. Тотожність. Тотожні перетворення виразу

2.     Степінь з натуральним показником. Властивості степеня з натуральним показником

3.     Одночлен. Стандартний вигляд одночлена. Піднесення одночленів до степеня. Множення одночленів

4.     Многочлен. Подібні члени многочлена та їх зведення. Стандартний вигляд многочлена. Степінь многочлена

5.     Додавання, віднімання і множення многочленів

6.     Формули квадрата двочлена, різниці квадратів, суми і різниці кубів

7.     Розкладання многочленів на множники

 

Тема 2. ФУНКЦІЇ

1.     Функціональна залежність між величинами як математична модель реальних процесів. Функція. Область визначення та область значень функції. Способи задання функції. Графік функції

2.     Лінійна функція, її графік та властивості

 

Тема 3. ЛІНІЙНІ РІВНЯННЯ ТА ЇХ СИСТЕМИ

1.     Лінійне рівняння з однією змінною. Лінійне рівняння з двома змінними та його графік

2.     Система двох лінійних рівнянь з двома змінними

3.     Розв’язування систем двох лінійних рівнянь з двома змінними: графічним способом; способом підстановки; способом додавання

4.     Лінійні рівняння та їх системи як математичні моделі текстових задач

 

ГЕОМЕТРІЯ

 

Тема 1. ЕЛЕМЕНТАРНІ ГЕОМЕТРИЧНІ ФIГУРИ ТА ЇХ ВЛАСТИВОСТІ

1.     Геометричні фігури. Точка, пряма, відрізок, промінь, кут та їх властивості. Вимірювання відрізків і кутів. Бісектриса кута. Відстань між двома точками

 

Тема 2. ВЗАЄМНЕ РОЗміщення ПРЯМИХ НА ПЛОЩИНІ

1.     Суміжні та вертикальні кути, їх властивості

2.     Паралельні та перпендикулярні прямі, їх властивості

3.     Перпендикуляр. Відстань від точки до прямої. Кут між двома прямими, що перетинаються

4.     Кути, утворені при перетині двох прямих січною. Ознаки паралельності прямих. Властивості кутів, утворених при перетині паралельних прямих січною

 

Тема 3. ТРИКУТНИКИ. ОЗНАКИ РІВНОСТІ ТРИКУТНИКІВ

1.     Трикутник і його елементи. Висота, бісектриса і медіана трикутника

2.     Види трикутників. Рівнобедрений трикутник, його властивості та ознаки

3.     Нерівність трикутника. Співвідношення між сторонами і кутами трикутника

4.     Сума кутів трикутника. Зовнішній кут трикутника та його властивості

5.     Рівність геометричних фігур. Ознаки рівності трикутників

6.     Ознаки рівності прямокутних трикутників. Властивості прямокутних трикутників

 

Тема 4. КОЛО І КРУГ. ГЕОМЕТРИЧНІ ПОБУДОВИ

1.     Коло. Круг

2.     Дотична до кола, її властивість

3.     Коло, описане навколо трикутника

4.     Коло, вписане в трикутник

5.     Задача на побудову та її розв’язування.

6.     Основні задачі на побудову:

          ·     побудова трикутника за трьома сторонами;

          ·     побудова кута, що дорівнює даному;

          ·     побудова бісектриси даного кута;

          ·     поділ даного відрізка навпіл;

          ·     побудова прямої, яка перпендикулярна до даної прямої

7.     Геометричне місце точок