uk 

НАУКОВО - ПЕДАГОГІЧНИЙ ПРОЕКТ "Обласна електронна школа "Школа відкрита для всіх"


запам'ятати

 Міністерство oсвіти і науки, молоді та спорту України

Дистанційна освіта на Класній оцінці
Педагогічна преса Національна дитяча гаряча лінія 5-й Міжнародний освітній онлайн-форум

Математика 8 клас

Шановний друже! Ми запрошуємо тебе до навчання у дистанційну електронну математичну школу. Вона повинна допомогти тобі оволодіти основними  математичними знаннями, тому ми, автори цього проекту для себе назвали її так: “ШКОЛА МАТЕМАТИЧНОЇ ГРАМОТНОСТІ” .
Перше, що хотіли б нагадати, що ця школа зможе лише допомогти тобі оволодіти математикою і ні в якому разі не замінить роботу з підручником і заняття з вчителем, який завжди поряд з тобою і допоможе тобі. Наша школа допоможе тобі заповнити прогалини у знаннях, які в тебе може бути, ознайомитись з матеріалом, який тебе може просто цікавить і допомогти вивчити питання, якими тобі треба оволодіти вже в цьому навчальному році.
         Наша школа складається з курсів. Кожен курс відповідає окремій темі з  математики того чи іншого класу. Проходженні курсу завершується здачею тесту, який ти обов’язково пройдеш! Ти можеш обирати будь-який курс, не обов’язково той, що відповідає класу, в якому ти навчаєшся. При виборі курсів для навчання в електронній математичній школі ти обов’язково повинен порадитися зі своїм вчителем математики.
         Пам’ятай, без математичної грамотності не можна стати успішною людиною в сучасному суспільстві!
         Успіхів тобі!

 


 

АЛГЕБРА

Тема 1. РАЦІОНАЛЬНІ ВИРАЗИ

1.     Раціональні вирази. Раціональні дроби. Основна властивість раціонального дробу

2.     Арифметичні дії з раціональними дробами

3.     Раціональні рівняння. Рівносильні рівняння

4.     Степінь із цілим показником та його властивості. Стандартний вигляд числа

5.     Функція у=к/х, її графік і властивості

 

Тема 2. КВАДРАТНІ КОРЕНІ. ДІЙСНІ ЧИСЛА

1.     Функція y = x2, її графік і властивості

2.     Арифметичний квадратний корінь. Властивості арифметичних квадратних коренів

3.     Множина. Підмножина. Числові множини. Раціональні числа. Ірраціональні числа. Дійсні числа

4.     Функція у= √х, її графік і властивості

 

Тема 3. КВАДРАТНІ РІВНЯННЯ

1.     Квадратні рівняння

2.     Формула коренів квадратного рівняння

3.     Теорема Вієта та обернена до неї теорема

4.     Квадратний тричлен. Розкладання квадратного тричлена на лінійні множники

5.     Розв’язування рівнянь, які зводяться до квадратних

6.     Квадратне рівняння як математична модель текстової задачі

 

ГЕОМЕТРІЯ

 

Тема 1. ЧОТИРИКУТНИКИ

1.     Чотирикутник, його елементи. Сума кутів чотирикутника. Паралелограм, його властивості й ознаки. Прямокутник, ромб, квадрат та їх властивості. Трапеція

2.     Вписані та описані чотирикутники. Вписані та центральні кути

3.     Теорема Фалеса. Середня лінія трикутника, її властивості

4.     Середня лінія трапеції, її властивості

 

Тема 2. ПОДІБНІСТЬ ТРИКУТНИКІВ

1.     Узагальнена теорема Фалеса

2.     Подібні трикутники

3.     Ознаки подібності трикутників

4.     Застосування подібності трикутників

 

Тема 3. РОЗВ’ЯЗУВАННЯ ПРЯМОКУТНИХ ТРИКУТНИКІВ

1.     Синус, косинус, тангенс гострого кута прямокутного трикутника

2.     Теорема Піфагора

3.     Перпендикуляр і похила, їх властивості

4.     Співвідношення між сторонами і кутами прямокутного трикутника

5.     Значення синуса, косинуса, тангенса деяких кутів

6.     Розв’язування прямокутних трикутників

 

Тема 4. МНОГОКУТНИКИ. ПЛОЩІ МНОГОКУТНИКІВ

1.     Многокутник та його елементи

2.     Опуклі та неопуклі многокутники

3.     Сума кутів опуклого многокутника

4.     Многокутник, вписаний у коло, і многокутник, описаний навколо кола

5.     Поняття площі многокутника. Основні властивості площі многокутника

6.     Площі прямокутника, паралелограма, ромба, трикутника, трапеції