uk 

НАУКОВО - ПЕДАГОГІЧНИЙ ПРОЕКТ "Обласна електронна школа "Школа відкрита для всіх"


запам'ятати

 

Німецька мова 5 клас

 


В основній школі (5—9 класи) розпочинається етап систематичної й послідовної роботи з автентичними навчальними матеріалами, які забезпечують нормативне оволодіння спілкуванням. Помітно зростає обсяг навчального матеріалу, у тому числі того, який сприяє формуванню соціокультурної та соціолінгвістичної компетенцій. Чіткіше проявляється функція іноземної мови як засобу міжкультурного спілкування і як інструмента в діалозі культур і цивілізацій сучасного світу. Оволодіння іноземною мовою все частіше розглядається не як накопичення певної суми знань про мову, а як певний рівень сформованості навичок і вмінь використовувати мову для усного і писемного спілкування, як механізм пізнання інших народів і культур. Тематика для спілкування охоплює різноманітні галузі знань, серед них і ті, які були об’єктом вивчення на уроках з інших навчальних предметів (міжпредметні зв’язки), і з власного життєвого досвіду. Зростає доля самостійної роботи учнів, урізноманітнюються види навчальної діяльності, активно використовуються мовленнєві ситуації, що наближають навчальне спілкування до реальних умов. Учні оволодівають уміннями читати різножанрову літературу, розуміти радіо- і телепрограми доступного рівня складності.


 

Тема 1. Я, моя сім’я, мої друзі 
(мої родинні зв’язки, професії батьків, мої друзі та їх уподобання)

 

Тема 2. Одяг 
(види одягу)

 

Тема 3. Харчування 
(продукти харчування; улюблені страви)

 

Тема 4. Відпочинок і дозвілля
(захоплення, вільний час, канiкули)

 

 

Тема 6. Подорож 
(загальні відомості про Велику Британію та Україну)

 

Тема 7. Рідне місто/ село 
(місцезнаходження; основні історичні та культурні відомості)

 

Тема 8. Свята і традиції 
(національні свята України та Великої Британії)

 

Тема 9. Шкільне життя 
(навчальні предмети,  розклад уроків;  урок іноземної мови)

 

Після вивчення курсу ти зможеш:

– Описувати людей, розповідати, характеризувати особистість,

– розповідати про професії своїх близьких;

–розповідати про друзів та їх уподобання;

– описувати, порівнювати предмети;

– надавати інформацію;

– аргументувати свій вибір;

– запитувати та надавати інформацію;

– розпитувати з метою роз’яснення та уточнення інформації та  надавати необхідні відповіді;

– пропонувати, приймати, відхиляти пропозицію.