uk 

НАУКОВО - ПЕДАГОГІЧНИЙ ПРОЕКТ "Обласна електронна школа "Школа відкрита для всіх"


запам'ятати

 

Німецька мова 8 клас

 


В основній школі (5—9 класи) розпочинається етап систематичної й послідовної роботи з автентичними навчальними матеріалами, які забезпечують нормативне оволодіння спілкуванням. Помітно зростає обсяг навчального матеріалу, у тому числі того, який сприяє формуванню соціокультурної та соціолінгвістичної компетенцій. Чіткіше проявляється функція іноземної мови як засобу міжкультурного спілкування і як інструмента в діалозі культур і цивілізацій сучасного світу. Оволодіння іноземною мовою все частіше розглядається не як накопичення певної суми знань про мову, а як певний рівень сформованості навичок і вмінь використовувати мову для усного і писемного спілкування, як механізм пізнання інших народів і культур. Тематика для спілкування охоплює різноманітні галузі знань, серед них і ті, які були об’єктом вивчення на уроках з інших навчальних предметів (міжпредметні зв’язки), і з власного життєвого досвіду. Зростає доля самостійної роботи учнів, урізноманітнюються види навчальної діяльності, активно використовуються мовленнєві ситуації, що наближають навчальне спілкування до реальних умов. Учні оволодівають уміннями читати різножанрову літературу, розуміти радіо- і телепрограми доступного рівня складності.


 

Тема 1. Я і мої друзі
(друзі по листуванню)

 

Тема 2. Стиль життя
(здоровий спосіб життя )

 

Тема 3. Шкільна бібліотека  
(вибір книг для читання, улюблений письменник, поет , книга, літературний герой)

 

Тема 4. Засоби масової інформації
(преса)

 

Тема 5. Музика
(музичні стилі, музиканти, композитори, виконавці)

 

Тема 6. Німеччина
(географічне положення, клiмат, населення)

 

Тема 7. Україна
(географічне положення, клімат, населення)

 

Тема 8. Шкільне життя
(Школи в Україні та за кордоном)

 

 

Після вивчення курсу ти зможеш:

 

– Висловлювати своє ставлення до поведінки та вчинків людей;

– висловлювати свої враження, почуття та емоції у зв’язку з почутим, побаченим (радість, подив, сумнів, стурбованість тощо);

– реагувати на пропозиції та уточнювати відповіді;

– обмінюватись думками з приводу подій, ситуацій тощо;

– пропонувати, приймати, відхиляти пропозицію;

– аргументувати свій вибір, точку зору, власну думку;

– надавати оцінку подіям, ситуаціям, вчинкам, діям;

– розповідати про свої ідеали, захоплення, спосіб життя та уподобання;

– оцінювати стан речей, події, факти.