uk 

НАУКОВО - ПЕДАГОГІЧНИЙ ПРОЕКТ "Обласна електронна школа "Школа відкрита для всіх"


запам'ятати

 

Німецька мова 9 клас

 


В основній школі (5—9 класи) розпочинається етап систематичної й послідовної роботи з автентичними навчальними матеріалами, які забезпечують нормативне оволодіння спілкуванням. Помітно зростає обсяг навчального матеріалу, у тому числі того, який сприяє формуванню соціокультурної та соціолінгвістичної компетенцій. Чіткіше проявляється функція іноземної мови як засобу міжкультурного спілкування і як інструмента в діалозі культур і цивілізацій сучасного світу. Оволодіння іноземною мовою все частіше розглядається не як накопичення певної суми знань про мову, а як певний рівень сформованості навичок і вмінь використовувати мову для усного і писемного спілкування, як механізм пізнання інших народів і культур. Тематика для спілкування охоплює різноманітні галузі знань, серед них і ті, які були об’єктом вивчення на уроках з інших навчальних предметів (міжпредметні зв’язки), і з власного життєвого досвіду. Зростає доля самостійної роботи учнів, урізноманітнюються види навчальної діяльності, активно використовуються мовленнєві ситуації, що наближають навчальне спілкування до реальних умов. Учні оволодівають уміннями читати різножанрову літературу, розуміти радіо- і телепрограми доступного рівня складності.


 

 

Тема 2. Природа і погода
Навколишнє середовище, охорона довкілля

 

Тема 3. Засоби масової інформації
Інтернет,телебачення і радіо, програми, улюблена радіо-/телепередача

 

Тема 4. Молодіжна культура
Течії молодіжної культури,молодіжні організації

 

Тема 5. Наука і технічний прогрес
Відомі вчені та винахідники.

 

Тема 6. Англомовні країни
Столиці та великі міста, визначні місця та пам’ятки культури

 

Тема 7. Україна
Великі міста, пам’ятки культури

 

 

Тема 8. Робота і професія
Характеристики   професій, нахили і здібності, вибір професії

 

Після вивчення курсу ти зможеш:

 

– Надавати інформацію про себе та ставити  питання з метою уточнення цієї інформації;

– описувати людей, предмети, дії, явища, самопочуття, події;

– характеризувати якості особистості, вчинки людей і стосунки між людьми;

– порівнювати факти, явища;

– ділитися враженнями про побачене та почуте;

– надавати інформацію та висловлювати свої почуття та емоції;

– приймати або відхиляти пропозицію;

– аргументувати свій вибір, точку зору, власну думку