uk 

НАУКОВО - ПЕДАГОГІЧНИЙ ПРОЕКТ "Обласна електронна школа "Школа відкрита для всіх"


запам'ятати

 

Основи здоров’я 5 клас

 


Інтегрований предмет «Основи здоров’я» передбачає розвиток здоров'язбережувальної компетентності шляхом набуття учнями навичок збереження, зміцнення, використання здоров'я та дбайливого ставлення до нього.

Мета інтегрованого предмета: формування в учнів свідомого ставлення до свого життя і здоров’я, оволодіння основами здорового способу життя,  навичками безпечної для життя і здоров’я поведінки.

Завдання предмета:

o   формування в учнів мотивації дбайливого ставлення до життя і здоров’я;

o   формування у школярів стійких переконань щодо пріоритету здоров’я як основної умови реалізації фізичного, психічного, соціального та духовного потенціалу людини з урахуванням її індивідуальних особливостей;

o   виховання у підлітків бережливого, дбайливого та усвідомленого ставлення до власного здоров’я як однієї з найвищих людських цінностей, потреби самопізнання та всебічного самовдосконалення;

o   ознайомлення учнів з основними принципами та закономірностями життєдіяльності людини в природному та соціальному середовищах, спрямованої на збереження життя і зміцнення здоров’я;

o   формування в учнів сталої мотиваційної установки на здоровий спосіб життя як провідної умови збереження і зміцнення здоров’я;

o   ознайомлення учнів з основними принципами, шляхами й методами збереження життя і зміцнення усіх складових здоров’я;

o   навчання учнів методам самозахисту в умовах загрози для життя;

o   навчання учнів методам самооцінки і контролю стану і рівня здоров’я протягом усіх років навчання;

o   розвиток навичок учнів, спрямованих на заохочення вести здоровий спосіб життя.

Навчальна програма побудована на основі інтегрованого поєднання елементів знань щодо збереження і захисту життя та зміцнення здоров’я людини.

Зміст тем розгорнуто відповідно до Державного стандарту базової та повної загальної середньої освіти. До кожного розділу програми визначені обов’язкові результати навчання, спрямовані на досягнення учнями здоров’язбережувальної, соціальної, загальнокультурної та інших компетентностей.


Розділ 1. Здоров’я людини
Тема 1. Життя і здоров’я людини.
Здоровий спосіб життя. Принципи здорового способу життя.
Безпека і небезпека. Принципи безпечної життєдіяльності.
Тема 2. Безпека на дорозі
Безпека пішохода. Види пішохідних переходів. Дорожня розмітка. Перехід багатосмугової дороги.
Безпека на зупинках громадського транспорту. Безпека пасажира. Правила користування громадським транспортом. Етика пасажира. Поведінка пасажира при ДТП.

 

Розділ 2. Психічна і духовна складові здоров’я
Тема 1. Уміння вчитися
Раціональний розподіл часу. Розпорядок дня школяра. Виконання домашніх завдань. Облаштування робочого місця.
Умови успішного навчання. Розвиток  здібностей. Створення мотивації до навчання.
Типи сприйняття інформації. Активне слухання.  Прийоми для кращого запам’ятовування. Підготовка до контрольної роботи.
Тема 2. Повага до себе та інших
Унікальність людини. Розвиток самоповаги. Повага і толерантне ставлення до інших людей. Уміння працювати разом.
Почуття і емоції.  Вияви почуттів. Способи  висловлювання почуттів. Співпереживання  і співчуття.

 

Розділ 3. Фізична складова здоров’я
Тема 1. Фізичні чинники здоров’я
Принципи і методи загартовування.
Рухова активність.
Профілактика порушень постави і гостроти  зору.
Попередження травм під час рухливих ігор і занять фізичною культурою та спортом. Правила безпечної поведінки в басейні та на льоду.
Відпочинок школяра. Ознаки перевтоми.  Умови здорового сну.
Вплив телебачення і комп’ютера на здоров’я.

 

Розділ 4. Соціальна складова здоров’я
Тема 1. Соціальне благополуччя
1.1. Право на здоров’я
Права дитини. Обов’язки учня і громадянина.
1.2. Спілкування і здоров’я.
Ефективне спілкування. Вплив поведінки на здоров’я.   Переваги  упевненої поведінки.
Спілкування з дорослими. Повага до батьків та вчителів. Взаємодопомога членів родини.
Спілкування з однолітками. Стосунки між хлопцями і дівчатами. Протидія виявам агресії і насилля в учнівському середовищі.
1.3. Соціальна небезпека інфекційних захворювань.
Поняття про туберкульоз і ВІЛ-інфекцію.  Запобігання дискримінації людей, які живуть з ВІЛ.
Тема 2. Безпека в побуті і навколишньому середовищі
2.1. Пожежна безпека.
Умови  і причини виникнення пожеж. Принципи запобігання та гасіння пожеж.
Способи гасіння невеликих пожеж. Особливості гасіння електроприладів. Захист органів дихання під час пожежі.
2.2. Дитина в автономній ситуації
Безпека в побуті. Ризики побутового травмування, телефонного та телевізійного шахрайства, проникнення в оселю зловмисників.
Інформаційна безпека в Інтернеті.
Безпека надворі. Місця підвищеної небезпеки. Екстремальні ситуації з незнайомцями.
2.3. Безпечне довкілля
Наслідки забруднення довкілля для життя і здоров’я людини. Способи збереження природного середовища.
Стихійні лиха. Правила поведінки під час сильного вітру, грози та в разі потрапляння у зону підтоплення. Підручні рятувальні заходи.
Відпочинок на природі. Правила купання у  водоймах. Дії у небезпечних ситуаціях на воді.