uk 

НАУКОВО - ПЕДАГОГІЧНИЙ ПРОЕКТ "Обласна електронна школа "Школа відкрита для всіх"


запам'ятати

 

Основи здоров’я 6 клас

 


Інтегрований предмет «Основи здоров’я» передбачає розвиток здоров'язбережувальної компетентності шляхом набуття учнями навичок збереження, зміцнення, використання здоров'я та дбайливого ставлення до нього.

Мета інтегрованого предмета: формування в учнів свідомого ставлення до свого життя і здоров’я, оволодіння основами здорового способу життя,  навичками безпечної для життя і здоров’я поведінки.

Завдання предмета:

o   формування в учнів мотивації дбайливого ставлення до життя і здоров’я;

o   формування у школярів стійких переконань щодо пріоритету здоров’я як основної умови реалізації фізичного, психічного, соціального та духовного потенціалу людини з урахуванням її індивідуальних особливостей;

o   виховання у підлітків бережливого, дбайливого та усвідомленого ставлення до власного здоров’я як однієї з найвищих людських цінностей, потреби самопізнання та всебічного самовдосконалення;

o   ознайомлення учнів з основними принципами та закономірностями життєдіяльності людини в природному та соціальному середовищах, спрямованої на збереження життя і зміцнення здоров’я;

o   формування в учнів сталої мотиваційної установки на здоровий спосіб життя як провідної умови збереження і зміцнення здоров’я;

o   ознайомлення учнів з основними принципами, шляхами й методами збереження життя і зміцнення усіх складових здоров’я;

o   навчання учнів методам самозахисту в умовах загрози для життя;

o   навчання учнів методам самооцінки і контролю стану і рівня здоров’я протягом усіх років навчання;

o   розвиток навичок учнів, спрямованих на заохочення вести здоровий спосіб життя.

Навчальна програма побудована на основі інтегрованого поєднання елементів знань щодо збереження і захисту життя та зміцнення здоров’я людини.

Зміст тем розгорнуто відповідно до Державного стандарту базової та повної загальної середньої освіти. До кожного розділу програми визначені обов’язкові результати навчання, спрямовані на досягнення учнями здоров’язбережувальної, соціальної, загальнокультурної та інших компетентностей.


Розділ 1. Здоровя людини
Тема 1.1. Життя і здоров'я людини
Безпека життєдіяльності. Здоров’я і благополуччя. Життєві навички, сприятливі для здоров’я.
Тема 2. Ризики і небезпеки
Поняття про ризик. Виправдані і невиправдані ризики. Оцінка ризиків у щоденному житті. Екстремальні і надзвичайні ситуації. 
Тема 3. Навколишнє середовище і здоров’я
Вплив природних чинників на здоров’я людини. Небезпеки природного середовища.
Техногенне середовище. Екологічні проблеми довкілля.
Соціальне середовище і здоров’я. Захист від кримінальних небезпек.

 

Розділ 2. Фізична складова здоров’я
Тема 1. Харчування і здоров’я
Значення води і харчування для розвитку і здоров’я підлітків. Поживні речовини. Особливість харчування у підлітковому віці.
Харчові звички. Принципи  харчування для здоров’я. Калорійність харчування та енерговитрати залежно від фізичних навантажень.
Профілактика йододефіциту і діабету.
Правила купівлі, обробки і зберігання харчових продуктів. Перша  допомога при харчових отруєннях.
Тема 2. Особиста гігієна
Складові особистої гігієни. Догляд за шкірою. Гігієна ротової порожнини. Особиста гігієна під час занять фізичною культурою та спортом.

 

Розділ 3. Психічна і духовна складові здоров’я
Тема 1. Звички і здоров’я
Психічний розвиток підлітка. Ознаки гармонійного розвитку хлопчиків і дівчаток.
Потреби людини, їх розвиток із віком.
Навички і звички. Вплив звичок на здоров’я. Корисні і шкідливі звички. Чинники формування звичок.
Тема 2. Самооцінка і здоров’я
Поняття самооцінки. Види самооцінки. Формування адекватної самооцінки.
Тема 3. Критичне мислення та уміння приймати рішення
Види рішень. Алгоритм прийняття зважених рішень. Рішення, важливі для здоров’я.
Вплив реклами на рішення людини. Види реклами.   Соціальна і комерційна реклами.
Психоактивні речовини і здоров’я. Позитивні й негативні впливи однолітків. Протидія тиску і маніпуляціям.
Вплив ВІЛ-інфекції на організм людини. Поняття про СНІД. Як ВІЛ не передається. Толерантне ставлення до людей, що живуть з ВІЛ.

 

Розділ 4. Соціальна складова здоров’я
Тема 1. Соціальне благополуччя
Тема 1.1. Спілкування і здоров’я
Спілкування людей. Засоби комунікації. Навички спілкування. Стилі спілкування. Значення упевненої поведінки для здоров’я.
Види стосунків. Стосунки в родині, класі, підлітковому середовищі.
Тема 1.2. Конфлікти і здоров’я
Поняття конфлікту. Види і способи розв’язання конфліктів.
Конструктивне розв’язання конфліктів. Запобігання ескалації конфлікту. Самоконтроль у конфліктних ситуаціях.
Тема 1.3. Стосунки з однолітками
Підліткові компанії. Ознаки дружніх, недружніх і небезпечних компаній. Способи протидії агресії та насиллю у підлітковому середовищі.
Тема 2. Безпека в побуті й навколишньому середовищі
2.1. Безпека в побуті
Правила користування газовими приладами, електроприладами,  водогоном, тепловими мережами. Безпека при користуванні засобами побутової хімії.
2.2. Пожежна безпека оселі
Причини виникнення пожеж. Стадії розвитку пожежі. Пожежна охорона. Профілактика пожеж. План евакуації з будинку.
Засоби пожежогасіння. Гасіння невеликої пожежі. Захист органів дихання в зоні пожежі. Дії в разі загоряння одягу.
2.3. Проживання у промисловій зоні
Види небезпечних промислових об’єктів. Дії школяра під час виникнення аварійної ситуації на підприємстві. Підручні засоби захисту.
2.4. Безпека руху велосипедиста
Елементи конструкції велосипеда, що впливають на безпеку руху. Одяг для велосипедиста. Засоби безпеки велосипедиста.
Правила дорожнього руху для велосипедистів. Правила перевезення вантажів і виконання маневрів на велосипеді.
2.5. Поведінка в екстремальних ситуаціях
Телефони аварійних служб. Повідомлення для рятувальним службам. Правила  взаємодії з рятувальниками.
Перша допомога при ураженні електричним струмом, попаданні хімічних речовин на шкіру, отруєнні, ДТП.