uk 

НАУКОВО - ПЕДАГОГІЧНИЙ ПРОЕКТ "Обласна електронна школа "Школа відкрита для всіх"


запам'ятати

 

Основи здоров'я 7 клас

 


Інтегрований предмет «Основи здоров’я» передбачає розвиток здоров'язбережувальної компетентності шляхом набуття учнями навичок збереження, зміцнення, використання здоров'я та дбайливого ставлення до нього.

Мета інтегрованого предмета: формування в учнів свідомого ставлення до свого життя і здоров’я, оволодіння основами здорового способу життя,  навичками безпечної для життя і здоров’я поведінки.

Завдання предмета:

o   формування в учнів мотивації дбайливого ставлення до життя і здоров’я;

o   формування у школярів стійких переконань щодо пріоритету здоров’я як основної умови реалізації фізичного, психічного, соціального та духовного потенціалу людини з урахуванням її індивідуальних особливостей;

o   виховання у підлітків бережливого, дбайливого та усвідомленого ставлення до власного здоров’я як однієї з найвищих людських цінностей, потреби самопізнання та всебічного самовдосконалення;

o   ознайомлення учнів з основними принципами та закономірностями життєдіяльності людини в природному та соціальному середовищах, спрямованої на збереження життя і зміцнення здоров’я;

o   формування в учнів сталої мотиваційної установки на здоровий спосіб життя як провідної умови збереження і зміцнення здоров’я;

o   ознайомлення учнів з основними принципами, шляхами й методами збереження життя і зміцнення усіх складових здоров’я;

o   навчання учнів методам самозахисту в умовах загрози для життя;

o   навчання учнів методам самооцінки і контролю стану і рівня здоров’я протягом усіх років навчання;

o   розвиток навичок учнів, спрямованих на заохочення вести здоровий спосіб життя.

Навчальна програма побудована на основі інтегрованого поєднання елементів знань щодо збереження і захисту життя та зміцнення здоров’я людини.

Зміст тем розгорнуто відповідно до Державного стандарту базової та повної загальної середньої освіти. До кожного розділу програми визначені обов’язкові результати навчання, спрямовані на досягнення учнями здоров’язбережувальної, соціальної, загальнокультурної та інших компетентностей.


Розділ 1. Здоровя людини
Тема 1. Здоров’я і спосіб життя
Цілісність здоров’я. Чинники впливу на здоров’я. Формування здорового способу життя. Переваги  здорового способу життя. Формування корисних звичок.  Навички, сприятливі для здоров'я. Значення життєвих принципів для здоров’я.
Тема 2. Профілактика захворювань
Інфекційні та неінфекційні захворювання. Захисні реакції організму і бар’єри на шляху інфекцій. Заходи профілактики інфекційних захворювань.
Тема 3. Принципи безпечної життєдіяльності
Природні, техногенні та соціальні небезпеки. Види і джерела ризику. Рівні ризику.
Тема 4.Безпека на дорозі
Безпека пасажира легкового і вантажного автомобіля. Засоби безпеки легкового автомобіля. Заходи безпеки під час поїздки на вантажному автомобілі. Небезпечні вантажі.
Види ДТП.  Положення тіла, які знижують ризики травмування під час ДТП. Дії свідків ДТП.
Тема 5.Побутова безпека
Безпека оселі. Правила безпеки при користуванні засобами побутової хімії, газовими приладами та пічним опаленням.
Тема 6.Пожежна безпека у громадських приміщеннях
Правила пожежної безпеки у школі. Оповіщення про пожежу. Первинні засоби пожежегасіння. Алгоритм дій під час пожежі в громадському приміщенні.

 

Розділ 2. Фізична складова здоров’я
Тема 1.Індивідуальний розвиток підлітків
Ознаки біологічного, психічного, соціального, духовного  дозрівання.
Показники фізичного розвитку  підлітків. Способи покращення фізичної форми.
Тема 2. Косметичні проблеми підлітків
Функції шкіри. Чинники, що впливають на здоров’я шкіри.
Типи шкіри. Особливості функціонування шкіри у підлітковому віці. Догляд за шкірою і волоссям.

 

Розділ 3. Психічна і духовна складові здоров’я
Тема 1.Психічний і духовний розвиток
Особливості психічного розвитку підлітків. Розвиток потреб. Духовний розвиток особистості. Життєві цінності і здоров’я.
Тема 2.Уміння вчитися
Умови успішного навчання.
Розвиток сприйняття, уваги, пам’яті, творчих здібностей.
Тема 3. Емоційне благополуччя
Вплив емоцій на здоров’я і прийняття рішень. Культура вияву почуттів. Методи самоконтролю.
Ознаки психологічної рівноваги.
Поняття і види стресу. Реакція організму на стрес. Ефект самопідтримки стресу. Хронічний стрес і здоров’я.
Чинники стресу в екстремальних ситуаціях. Чинники виживання в екстремальних ситуаціях.    Позитивне мислення.
Стресова стійкість. Оцінювання рівня стресу.  Керування стресом. Самодопомога і допомога при стресі.
Тема 4. Конфлікти і здоров’я
Причини виникнення і стадії розвитку конфліктів. Розпалювання конфліктів. Способи конструктивного розв’язання конфліктів.

 

Розділ 4. Соціальна складова здоров’я
Тема 1.Соціальні чинники здоров’я
Соціальна безпека населеного пункту. Держава на захисті прав дитини. Клініки, дружні для молоді. Вплив засобів масової інформації на здоров’я.
Найближче оточення дитини. Вплив родини і друзів. Принципи формування міжособистісних стосунків. Види підліткових компаній. Ознаки небезпечних компаній. Способи протидії негативному соціальному впливу.
Тема 2. Хвороби цивілізації
Соціальні чинники ризику «хвороб цивілізації». Профілактика серцево-судинних, онкологічних захворювань, діабету, ожиріння.
Вплив комерційної реклами на здоров’я.
Тема 3. Профілактика захворювань, що набули соціального значення
Наслідки вживання наркотиків. Міфи і факти про наркотики.
Наркотична залежність. Ознаки і механізми виникнення залежності. Положення кримінального законодавства у сфері боротьби з розповсюдженням наркотиків. Протидія залученню до вживання наркотиків.
Особливості поширення ВІЛ-інфекції в Україні і світі. ВІЛ/СНІД і права людини. Причини і наслідки стигматизації і дискримінації. Законодавство України у сфері протидії епідемії ВІЛ-інфекції.
Туберкульоз: умови інфікування і розвитку, ознаки захворювання.   Заходи профілактики на державному і особистому рівнях.