uk 

НАУКОВО - ПЕДАГОГІЧНИЙ ПРОЕКТ "Обласна електронна школа "Школа відкрита для всіх"


запам'ятати

 

Основи здоров’я 8 клас

 


Інтегрований предмет «Основи здоров’я» передбачає розвиток здоров'язбережувальної компетентності шляхом набуття учнями навичок збереження, зміцнення, використання здоров'я та дбайливого ставлення до нього.

Мета інтегрованого предмета: формування в учнів свідомого ставлення до свого життя і здоров’я, оволодіння основами здорового способу життя,  навичками безпечної для життя і здоров’я поведінки.

Завдання предмета:

o   формування в учнів мотивації дбайливого ставлення до життя і здоров’я;

o   формування у школярів стійких переконань щодо пріоритету здоров’я як основної умови реалізації фізичного, психічного, соціального та духовного потенціалу людини з урахуванням її індивідуальних особливостей;

o   виховання у підлітків бережливого, дбайливого та усвідомленого ставлення до власного здоров’я як однієї з найвищих людських цінностей, потреби самопізнання та всебічного самовдосконалення;

o   ознайомлення учнів з основними принципами та закономірностями життєдіяльності людини в природному та соціальному середовищах, спрямованої на збереження життя і зміцнення здоров’я;

o   формування в учнів сталої мотиваційної установки на здоровий спосіб життя як провідної умови збереження і зміцнення здоров’я;

o   ознайомлення учнів з основними принципами, шляхами й методами збереження життя і зміцнення усіх складових здоров’я;

o   навчання учнів методам самозахисту в умовах загрози для життя;

o   навчання учнів методам самооцінки і контролю стану і рівня здоров’я протягом усіх років навчання;

o   розвиток навичок учнів, спрямованих на заохочення вести здоровий спосіб життя.

Навчальна програма побудована на основі інтегрованого поєднання елементів знань щодо збереження і захисту життя та зміцнення здоров’я людини.

Зміст тем розгорнуто відповідно до Державного стандарту базової та повної загальної середньої освіти. До кожного розділу програми визначені обов’язкові результати навчання, спрямовані на досягнення учнями здоров’язбережувальної, соціальної, загальнокультурної та інших компетентностей.


Розділ 1. Здоровя людини

Тема 1. На порозі дорослого життя.

Фізіологічна, психологічна та соціальна зрілість.

Соціальні ролі і життєві навички в сучасному світі.

Тема 2. Надзвичайні ситуації

Класифікація надзвичайних ситуацій. Основні принципи порятунку і захисту людей у надзвичайних ситуаціях. Основні положення законодавства України щодо порятунку і захисту людей у надзвичайних ситуаціях.

Визначення стану потерпілого.   Перша допомога при надзвичайних ситуаціях. Алгоритм рятування людей під час пожежі. 

 

Розділ 2. Фізична складова здоров’я

Тема 1. Оздоровчі системи

Поняття про оздоровчі системи. Складові оздоровчих систем.

Фізичні якості людини. Вплив фізичної активності на здоров’я.

Тема 2. Безпека харчування

Вибір харчових продуктів. Традиційні і сучасні системи харчування. Дієтичне харчування. Негативні наслідки незбалансованого харчування. Харчові добавки.

Симптоми харчового отруєння. Отруйні рослини і гриби. Профілактика харчових отруєнь. Перша допомога при харчових отруєннях та кишкових інфекціях.

 

Розділ 3. Психічна й духовна складові здоров’я

Тема 1.Становлення особистості

Біосоціальний характер особистості. Розвиток особистості. Формування самосвідомості у підлітковому віці.

Складові духовного розвитку особистості. Формування системи цінностей. Моральний розвиток особистості. Піраміда потреб. Планування майбутнього.

Тема 2.Краса і здоров’я

Ідеали краси і здоров’я. Вплив модних тенденцій на здоров’я.  

Тема 3.Уміння вчитися

Складові уміння вчитися. Важливість налаштування на успіх. Бар’єри ефективного навчання. Розвиток логічного та образного мислення.

Принципи запам’ятовування. Розвиток пам’яті та уваги.

 

Розділ 4. Соціальна складова здоров’я

Тема 1. Соціальне благополуччя

Соціальні аспекти статевого дозрівання.

Спілкування хлопців і дівчат. Принципи рівноправного спілкування.

Особливості дії тютюнового диму, алкоголю і наркотиків на розвиток репродуктивної системи підлітків.

Психологічні і соціальні наслідки ранніх статевих стосунків, підліткової вагітності.

Небезпека інфікування ВІЛ, інфекціями, що передаються статевим шляхом (ІПСШ).

Віктимна поведінка. Кримінальна відповідальність за злочини сексуального характеру.

Тема 2. Безпека в побуті й навколишньому середовищі

2.1 Безпека на дорозі

Організація дорожнього руху. Модель безпечного дорожнього середовища («трикутник безпеки»). Правила дорожнього руху. Регулювання дорожнього руху. Пріоритети в дорожньому русі.

Мотоцикл і безпека. Правила для мотоциклістів та пасажирів мотоцикла. Небезпека керування транспортним засобом у нетверезому стані.

2.2 Екологічна безпека

Забруднення навколишнього середовища і здоров’я.   Питна вода і здоров’я. Небезпека купання у забруднених водоймах.

Атмосферні забруднення та їх вплив на здоров’я.

Вплив транспорту на навколишнє середовище та здоров’я.

Вплив забруднення ґрунтів на здоров’я.

2.3 Соціальна безпека

Правова відповідальність і закони України. Права, обов’язки і правова відповідальність неповнолітніх.

Види правопорушень. Поведінка підлітків у разі затримання міліцією.

Захист від кримінальних небезпек. Поняття і межі допустимої самооборони.   Основи самозахисту.

Протидія торгівлі людьми.

Дитяча безпритульність і бездоглядність.

Небезпека залучення до деструктивних соціальних угруповань. Загроза тероризму.

2.4 Інформаційна безпека

Вплив засобів масової інформації на здоров’я і поведінку людей. Комп’ютерна безпека. Безпека у  мережі Інтернет.