uk 

НАУКОВО - ПЕДАГОГІЧНИЙ ПРОЕКТ "Обласна електронна школа "Школа відкрита для всіх"


запам'ятати

 

Основи здоров’я 9 клас

 


Інтегрований предмет «Основи здоров’я» передбачає розвиток здоров'язбережувальної компетентності шляхом набуття учнями навичок збереження, зміцнення, використання здоров'я та дбайливого ставлення до нього.

Мета інтегрованого предмета: формування в учнів свідомого ставлення до свого життя і здоров’я, оволодіння основами здорового способу життя,  навичками безпечної для життя і здоров’я поведінки.

Завдання предмета:

o   формування в учнів мотивації дбайливого ставлення до життя і здоров’я;

o   формування у школярів стійких переконань щодо пріоритету здоров’я як основної умови реалізації фізичного, психічного, соціального та духовного потенціалу людини з урахуванням її індивідуальних особливостей;

o   виховання у підлітків бережливого, дбайливого та усвідомленого ставлення до власного здоров’я як однієї з найвищих людських цінностей, потреби самопізнання та всебічного самовдосконалення;

o   ознайомлення учнів з основними принципами та закономірностями життєдіяльності людини в природному та соціальному середовищах, спрямованої на збереження життя і зміцнення здоров’я;

o   формування в учнів сталої мотиваційної установки на здоровий спосіб життя як провідної умови збереження і зміцнення здоров’я;

o   ознайомлення учнів з основними принципами, шляхами й методами збереження життя і зміцнення усіх складових здоров’я;

o   навчання учнів методам самозахисту в умовах загрози для життя;

o   навчання учнів методам самооцінки і контролю стану і рівня здоров’я протягом усіх років навчання;

o   розвиток навичок учнів, спрямованих на заохочення вести здоровий спосіб життя.

Навчальна програма побудована на основі інтегрованого поєднання елементів знань щодо збереження і захисту життя та зміцнення здоров’я людини.

Зміст тем розгорнуто відповідно до Державного стандарту базової та повної загальної середньої освіти. До кожного розділу програми визначені обов’язкові результати навчання, спрямовані на досягнення учнями здоров’язбережувальної, соціальної, загальнокультурної та інших компетентностей.


Розділ 1. Здоровя людини

Життя як феномен. Здоров’я як атрибут людського життя. Рівні здоров’я. Дотримання здорового способу життя.

Сфери життя людини. Планування життя. Життєве кредо.

Сучасне уявлення про здоров'я. Взаємозв’язок фізичної, психічної, соціальної і духовної складових здоров’я.

Чинники, що впливають на показники здоров’я населення.

 

Розділ 2. Фізична складова здоров’я

Тема 1. Збереження і зміцнення   фізичної складової здоров'я

Взаємозв’язок принципів особистої гігієни, адекватного харчування, рухової активності, повноцінного відпочинку.

Види рухової активності. Вплив рухової активності на фізичне, психологічне і соціальне благополуччя людини.

Складові особистої гігієни. Гігієнічні процедури.  

Біологічні ритми і здоров’я. Значення сну в юнацькому віці.

Харчування для здоров’я. Характеристика поживних речовин. Харчування при різному фізичному навантаженні. Контроль за масою тіла.

Тема 2. Моніторинг здоров’я

Види моніторингу фізичної складової здоров’я. Показники фізичного здоров’я.

 

Розділ 3. Психічна й духовна складові здоров’я

Тема 1. Самореалізація особистості

Самореалізація у підлітковому та юнацькому віці. Складові самореалізації. Самопізнання і формування особистості.

Формування самооцінки. Поняття життєвого самовизначення. Складові життєвого самовизначення. Критерії і мотиви для вибору професії. Профорієнтація.

Тема 2. Емоційне благополуччя

Природа і види емоцій. Поняття емоційної зрілості. Саморегуляція. Методи самоконтролю.

Тема 3. Уміння вчитися

Умови ефективного навчання. Активне і пасивне навчання. Індивідуальні особливості сприйняття і навчання.

Способи ефективного навчання й підготовки до іспитів. Планування часу.

Тема 4. Самовиховання характеру

Риси характеру. Чинники, від яких залежить характер людини.

Роль життєвих цінностей у формуванні характеру.   Цінності і якість життя.   Моральний розвиток особистості. Самовиховання характеру.

 

Розділ 4. Соціальна складова здоров’я

Тема 1. Соціальне благополуччя

1.1 Соціальна компетентність

Стосунки і рівні спілкування. Навички ефективного спілкування. Принципи формування міжособистісних стосунків. Стосунки з дорослими і однолітками.

Цінність родини. Чинники міцної родини. Готовність до сімейного життя.

1.2 Репродуктивне здоров’я молоді

Стан репродуктивного здоров’я молоді в Україні. Негативні наслідки ранніх статевих стосунків.

Вплив психоактивних речовин на репродуктивне здоров’я. Профілактика вроджених вад.

1.3 ВІЛ/СНІД: проблема людини і проблема людства

Епідемія ВІЛ-інфекції/СНІДу: загроза людині. Умови і шляхи інфікування ВІЛ. Формула індивідуального захисту. Тестування на ВІЛ-інфекцію, гепатити В і С.

Епідемія ВІЛ-інфекції/СНІДу: загроза людству.   Законодавство України у сфері протидії епідемії ВІЛ-інфекції/СНІДу.  Значення моральних цінностей  для профілактики  ВІЛ-інфікування  і протидії дискримінації ВІЛ-позитивних людей.

Тема 2. Сучасний комплекс проблем безпеки

Безпека як потреба людини. Види і рівні загроз. Заходи безпеки. Взаємозв’язок особистої, національної і глобальної безпеки. Концепція національної безпеки України. Сфери національної безпеки.

Глобальні загрози, породжені діяльністю людини.

Розвиток екологічно доцільного мислення і поведінки.

Міжнародне екологічне право. Екологічне законодавство України. Поняття інформаційного суспільства та сталого розвитку.