uk 

НАУКОВО - ПЕДАГОГІЧНИЙ ПРОЕКТ "Обласна електронна школа "Школа відкрита для всіх"


запам'ятати

 

Зарубіжна література 8 клас


Головною метою вивчення предмета “Зарубіжна література” в загальноосвітній школі є залучення учнів до найвищих досягнень світової літератури і культури, загальнолюдських і національних духовних цінностей, виховання естетичного смаку, високої читацької та загальної культури, вироблення імунітету проти низькопробних явищ масової культури.


 

ВСТУП
Художня література як мистецтво слова, її місце серед інших видів мистецтва.
Місце національних літератур у всесвітньому літературному процесі, їх взаємодія  взаємовпливи.
Твори: Вільям Вордсворт  “До прекрасного”; Веди (від 2 тис. до н. е.), Біблія (від 12 ст. до н. е.), Коран (від 610—632 рр.) як пам’ятки світової літератури.

 

Тема  1. Людина та її світ у давніх літературах
Антична (давньогрецька і римська) література — вихідна основа європейських літератур.
Твори:

Гомéр. “Іліада”: Заспів , “Щит Ахілла” , “Двобій Ахілла й Гектора” , “Пріам у Ахілла” , Одіссея”: Заспів , “Аед Демодок” , “Одіссей і кіклоп Поліфем” , “Одіссей у Кірки” ;

Тіртéй  “Добре вмирати тому...”;Архілóх  “Серце, серце...”, “Хліб мій на списі замішений”; Сапфó “До богів подібний...”, “Жереб мені випав такий...”; Анакреóнт “Принеси води...”, “Золотоволосий Ерот...” Есхíл  “Прометей закутий”.  Софóкл  “Антігона”. Пісня хору “Дивних багато в світі див” ; Пýблій Верґíлій Марóн  “Енеїда”: Заспів, “Пророцтво Анхіза в Аїді про майбутню славу Риму” , “Щит Енея” ;

Квінт Горáцій Флакк  “До Мельпомени”, “До Манлія Торквата” ,Ода “До Мельпомени”;

Пýблій Овíдій Назóн  “Метаморфози” “Чотири покоління людей” , “Сумні елегії”.

 

Тема  2. Жанрово-тематичне розмаїття середньовічної літератури

Із китайської лірики. Лі Бо “Входжу в річку...”, “Печаль на яшмовому ґанку” “Вулкан поезії”

Із персько-таджицької лірики. Рудакí газелі, рубаї, бейти, Омáр Хайям рубаї, Гафíз  газéлі .

Із західноєвропейської поезії  “Пісня про Ролáнда”; Аліг’єрі Дáнте “Божественна комедія” ,“Пекло”; “Рай”;

Із лірики вагáнтів  “Орден вагантів”, “Бідний студент”, “Безтурботна пісня”.

 

Тема  3. Злет людського духу в літературі доби відродження

Твори: Франчéско Петрáрка “Книга пісень”: “Благословенні місяць, день і рік...”, “Як не любов, то що ж це бути може...”, “Щасливі квіти й благовісні трави”, “Де погляд ніжний, де чарівний вид...”, “Ні зоряних небес мандрівні хори...”; Джовaнні Боккáччо  “Декамерoн”; Міґeль де Сервaнтес Саавeдра  “Дон Кіхот” (І частина); Вiльям Шекспiр  “Гамлет" Сонети № 121, 130.

 

 

Для вивчення напам’ять
1. Із давньогрецької лірики (1—2 вірші за вибором учня).          
2. Омар Хайям (1—2 рубаї за вибором учня).                                                                          
3. Ф. Петрарка (сонет за вибором учня).
4. В. Шекспір. Сонет або монолог Гамлета “Бути чи не бути…” (за вибором учня).