uk 

НАУКОВО - ПЕДАГОГІЧНИЙ ПРОЕКТ "Обласна електронна школа "Школа відкрита для всіх"


запам'ятати

 

Зарубіжна література 9 клас


Головною метою вивчення предмета “Зарубіжна література” в загальноосвітній школі є залучення учнів до найвищих досягнень світової літератури і культури, загальнолюдських і національних духовних цінностей, виховання естетичного смаку, високої читацької та загальної культури, вироблення імунітету проти низькопробних явищ масової культури.


 

ВСТУП.
Тема 1. 
Із літератури європейського бароко

Бароко як перший загальноєвропейський художній напрям. Європейське і українське бароко.
Твори: Пeдро Кальдерон “Життя — це сон”.

 

Тема  2. Із літератури класицизму

Класицизм як художній напрям у літературі XVII ст. Філософське та естетичне підґрунтя класицизму.

Твори: Мольєр  “Міщанин-шляхтич”.

 

Тема  3. Із літератури XVIIІ століття. Просвітництво
Просвітництво як літературна епоха. Розмаїття виявів літературного життя : виникнення (сентименталізм) та розвиток (класицизм, реалізм) художніх напрямів, нових жанрів (філософська повість та ін.).

Твори: Вольтер  “Простак”; Йоганн Вольфґанґ Ґете “Фауст” (І частина), останній монолог Фауста (ІІ частина); Йоганн Крíстоф Фрíдріх Шíллер  “Вільгельм Телль”.

 

Тема  4. Із літератури романтизму
Особливості романтизму як художнього напряму, його естетичні принципи.

Твори: Ернст Теодор Амадей Гофман “Крихітка Цахес на прізвисько Ціннобер”; Гéнріх Гéйне із “Книги пiсень” (“Чому троянди немов неживі”, “Коли розлучаються двоє”, “Не знаю, що стало зо мною...”, “Вечірні промені ясні”, “Вмирають люди і роки”, “Хотів би я в слово єдине...”); Джордж Нóел Гóрдон Бáйрон “Мій дух як ніч...”, “Прометей”, “Мазепа”; Адам Міцкевич  “Кримські сонети” , “Дзяди”.

 

Тема  5. Від романтизму до реалізму

Твори: Олександр Пушкін  “Євгеній Онєгін”, “До моря”, “Я вас любив...”, “Я мить чудову пам’ятаю...”, “Я пам’ятник собі поставив незотлінний...”; Михáйло Лéрмонтов  “І нудно і сумно...”, “На дорогу йду я в самотині...”; “Герой нашого часу”; Микoла Гоголь “Шинель”.

 

 

Для вивчення напам’ять
1. Г. Гейне (вірш за вибором учня).                           
2. Дж. Байрон (вірш за вибором учня).                                                                                                                                      
3. А. Міцкевич (вірш за вибором учня).
4. О. Пушкін. Вірш або уривок із “Євгенія Онєгіна” (за вибором учителя).
5. М. Лермонтов (вірш за вибором учня).