uk 

НАУКОВО - ПЕДАГОГІЧНИЙ ПРОЕКТ "Обласна електронна школа "Школа відкрита для всіх"


запам'ятати

 

Українська література 5 клас

 

 


Українська література в загальному світовому контексті є свідченням високої духовної та цивілізаційної розвиненості українського народу, вона є невід’ємною складовою його національної культури. Як мистецтво слова вона є носієм потужного заряду духовної енергії, здатна передавати загальнолюдські й національні цінності від покоління до покоління, культивувати їх у людській душі. Засобами мистецтва слова вона допомагає формувати, збагачувати внутрішній світ дитини, позитивно впливати на її свідомість і підсвідомість, спрямовувати морально-етичний потенціал, розвивати інтелект, творчі здібності, естетичний смак.

 


 

ВСТУП
Слово в житті людини. Краса світу і людської душі в художньому слові. Образне слово — першоелемент літератури. Початок словесного мистецтва: фольклор і літописи. Художня література як мистецтво слова. Види мистецтва

 

Тема 1. Світ фантазії, мудрості
Міфи і легенди українців .Первісні уявлення про всесвіт і людину, реальні та фантастичні елементи людської поведінки, добро і зло. Їхня роль у житті.
Народні казки Тематика народних казок, їхні різновиди (про звірів, фантастичні, пригодницькі тощо). Побудова казки (зачин, кінцівка). Її яскравий нацiональний колорит. Народне уявлення про добро і зло в казці

Літературні казки  І. Франко. “Фарбований Лис” , Василь Королів-Старий.  “Хуха-Моховинка”, Іван Липа. “Близнята”, Василь Симоненко. “Цар Плаксій та Лоскотон”
Загадки (на вибір)Загадка як вид усної народної творчості. Розгляд змісту і форми загадок. Види загадок (про людей, їхнє життя, про природу та її явища, про рослин, тварин). Художні засоби в них (метафора).
Прислів’я та  приказкиНародне уявлення про довколишній світ та його оцінка в прислів’ях і приказках. Краса і мудрість цього жанру усної народної творчості.

 

Тема 2. Історичне минуле нашого народу

Літописні оповіді: про заснування Києва, про князя Олега, про княгиню Ольгу, про хрещення Києва князем Володимиром

Поезії з книги “Княжа Україна”.

Твори:  Антін Лотоцький. “Михайло-семиліток”, Іван Нечуй-Левицький. “Запорожці”, Оксана Сенатович. “Малий Віз”.

 

Тема 3. Рідна україна. Світ природи

Поезії та оповідання: Тарас Шевченко. “За сонцем хмаронька пливе...”, “Садок вишневий коло хати...”,Костянтина Малицька (Псевд. Віра Лебедова, Чайка Дністрова). “Чом, чом, земле моя...”, “Соловей” Олена Пчілка (Ольга Косач). “Сосонка”, Павло Тичина. “Не бував ти у наших краях!”, “Гаї шумлять...”, “Блакить мою душу обвiяла...”, Євген Гуцало. “Лось”, Богдан-Ігор Антонич. “Весна” (“Росте Антонич і росте трава...”), “Назустріч” (“Росте дитя, мов кущ малини...”), “На шляху”, Григір Тютюнник. “Дивак”, Микола Вінграновський. “Перша колискова”, “Ходімте в сад...”, “Сама собою річка ця тече...”

 

Тема 4. Література рідного краю
Ознайомлення з доступними для сприймання й цікавими для п’ятикласників творами письменників-земляків.